Hans Kennis, Montae

“APF minder zekerheid, meer kans op indexatie’’  

Wat is in deze turbulente pensioentijden de beste keuze, nu gegarandeerde regelingen steeds duurder zijn en de persoonlijke pensioenpot bij een PPI voor velen nog een brug te ver is? Hans Kennis, consultant en senior partner van pensioenbureau Montae, ziet het APF als een interessante alternatieve pensioenvorm. “Als je vandaag de dag een goed pensioenresultaat wilt, moet je enig risico kunnen en durven nemen.

Wat zie jij als de grootste pensioenontwikkelingen in de afgelopen tien jaar?

“De regelingen zijn soberder geworden. Op de keper beschouwd moeten mensen vijf jaar langer doorwerken. De prepensioenregelingen zijn al in 2006 afgeschaft. Later is ook de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar in 2021. Daarmee is ook de pensioenopbouw veranderd; je krijgt meer tijd om pensioen op te bouwen. Met het salarisplafond van € 100.000, nog zo’n versobering, zijn er nu minder mogelijkheden voor een fiscaal vriendelijke pensioenopbouw. Naast politieke ingrepen is ook de markt sterk veranderd. We hebben te maken met een historisch lage rente. Gegarandeerde pensioenregelingen zijn hierdoor steeds duurder geworden.”

Hoe zie jij de positie van het APF te midden van al deze veranderingen?

“Mensen moeten vandaag de dag meer betalen in ruil voor een versoberd, onzeker pensioen. Er zijn deelnemers van pensioenfondsen die denken dat ze nog steeds recht hebben op een gegarandeerde uitkering, terwijl dat soms helemaal niet zo is. Juist daarom is het goed dat er nu iets gaat veranderen, dat er alternatieven komen zoals het APF. Een APF biedt minder zekerheid dan een verzekerde regeling. Dat is gewoon zo; bij de verzekeraar betaal je extra voor de garantie die ze bieden. En ja, bij een APF is er een risico dat de uitkering wordt gekort. Maar het biedt juist ook kansen. Omdat een APF minder zekerheid biedt, kan het meer risico’s nemen en is de prijs doorgaans ook lager. De rechten kunnen echter ook verhoogd worden als het goed gaat. Ik zie het APF als een hele goede pensioenvorm om op termijn indexatie te krijgen tegen een marktconforme prijs.”

Er zijn naast het APF ook andere pensioenoplossingen. Heb jij hierin een specifieke voorkeur?

“Of een APF bij werkgevers en werknemers past, is afhankelijk van waar het bedrijf of pensioenfonds vandaan komt en waar het naar toe wil. De huidige regeling speelt een rol, maar ook de doelstelling van het APF voor de premiestelling, het beleggingsbeleid, de beleggingsvisie, de communicatie en de toekomstverwachtingen. Als deze verwachtingen van de werkgever en werknemer overeenkomen met de eigenschappen van het APF, is er een match. De keuze voor een APF is ook afhankelijk van de startsituatie van de werkgever. Als de werkgever bijvoorbeeld een middelloonregeling heeft, moet je goed kijken of je een nieuwe middelloonregeling kunt afsluiten die binnen het budget past. In die keuze zou ik zeker een APF meenemen. Als de werkgever een beschikbare premieregeling heeft, is doorbeleggen op dit moment een groot issue. Hoe gaat de pensioenuitvoerder op het moment van pensionering het kapitaal omzetten in pensioen? Dat is de sleutelvraag als je gaat kiezen tussen een PPI, een verzekeraar of een APF. De komende maanden zal blijken hoe partijen het doorbeleggen gaan vormgeven. Het APF krijgt hierin zeker ook een belangrijke rol.”

In hoeverre biedt het systeem van een algemeen pensioenfonds uitkomst voor toekomstige pensioenen?

‘Het zal nog even duren voordat iedereen zich realiseert dat gegarandeerde pensioenen niet meer houdbaar zijn. Je moet nu eenmaal een zeker risico lopen voor een goed, betaalbaar pensioenresultaat. Dat mechanisme zit ingebakken in het APF. Ik zie ook een mooie toekomst voor een APF bij individuele pensioenpotjes. Vanaf september mogen deelnemers van premieovereenkomsten er bij pensionering voor kiezen om met een deel van het pensioenkapitaal individueel of collectief door te beleggen. Een goede zaak, het maakt deelnemers minder afhankelijk van de rentestand op het moment van pensioenuitkering. Een APF biedt ook op de pensioendatum solidariteit, binnen haar gedeelde kringen. Dit is eigenlijk binnen een beschikbare premieregeling niet mogelijk. Dat kan een groot pluspunt worden van een APF.”

Er zijn meerdere aanbieders van een APF. Waarin gaan zij van elkaar verschillen?

“Een cruciaal punt is de beleggingsvisie en het vermogensbeheer. APF-en maken hierin andere keuzes. Het tweede aspect is de premiestelling. Hoe heeft het APF de premie bepaald? De risicohouding is de volgende keuze. Er zijn APF-en met één kring en APF-en met meerdere kringen. Per kring is er een vorm van risicohouding: sommige gaan vooral voor zekerheid, andere zetten meer in op indexatie. En dan zijn er natuurlijk ook nog zaken zoals de communicatie, de kosten en de toekomstverwachting van het APF. Bij een beschikbare premieregeling kunnen, zoals ik net ook al aangaf, de mogelijkheden voor doorbeleggen onderscheidend zijn. Het is zaak om te weten wat een APF tegen die tijd gaat doen. Onze advisering zal zich daarom nadrukkelijk op het product voor én na de pensioendatum richten.”

DNB heeft nu vier APF-vergunningen afgegeven. Er wordt meer bekend over het APF, maar er komen ook meer vragen. Hoe gaan jullie daar mee om?

“Binnen Montae hebben we een team dat alle ins en outs van de diverse APF-en kent en op de voet volgt. Dit team is ook betrokken bij alle offerteaanvragen die we bij de APF-en hebben lopen. Daarnaast heeft Montae samen met Ortec Finance het APF Congres georganiseerd. Een geslaagd congres met 230 aanwezigen, variërend van werkgevers, ondernemingsraden, pensioenfondsen tot adviseurs. Het kennisniveau en de belangstelling van de deelnemers liep sterk uiteen. Daarom hebben wij gewerkt met diverse informatieve break out sessies. Er is veel behoefte aan informatie, zo merken we. Daarom gaan we de komende tijd in samenwerking met Ortec Finance per doelgroep meer informatieve bijeenkomsten organiseren. We kunnen dan dieper ingaan op specifieke onderwerpen. Daarnaast ontwikkelen we een onafhankelijk platform over het APF: www.apf-insights.nl. Hier vind je informatie over de verschillende APF-en. Er staan publicaties op, maar mensen kunnen ook vragen stellen. Zo houden we iedereen op de hoogte van actuele ontwikkelingen.”

Wat is volgens jullie de belangrijkste conclusie over het APF na het APF Congres?

“Iedereen weet dat de prijs van een gegarandeerde verzekerde regeling hoog is, zonder kansen op indexatie. Iedereen begrijpt ook dat je zonder risico te lopen op dit moment geen indexatie krijgt. Bij een APF kan dat wel. Daarom denk ik dat het APF een zeer goede kans van slagen heeft.”

Over Hans Kennis

“Ik ben afgestudeerd in openbare financiën. Mijn scriptie ging over de herverdelingseffecten van eindloon- en middelloonstelsels. Na mijn studie ben ik begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties op de afdeling Uitkeringen & Pensioenen. Daar heb ik de werkgevers van de overheid geadviseerd. Na twee jaar ging ik bij Montae werken waar ik partner ben geworden. Dat is nu ruim zeventien jaar geleden. In het begin waren we met z’n drieën. Inmiddels zitten we met zestig collega’s, werken we landelijk en in de voormalig Nederlandse Antillen en hebben we drie vestigingen. Vanaf het begin heb ik me voornamelijk gericht op advisering aan werkgevers en ondernemingsraden.”

Pensioenbureau Montae adviseert over collectieve pensioenen. Klanten zijn pensioenfondsen, werkgevers, ondernemingsraden, sociale partners en overheid.

Hans Kennis

@ hans.kennis@montae.nl
T 06 – 2007 2952

© Montae

Print deze post
Dit artikel delen: