De Code Pensioenfondsen wordt in zijn algemeen beter nageleefd, maar…

Inleiding De naleving van de Code Pensioenfondsen wordt jaarlijks gemonitord door de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (hierna: de Code). Op 13 februari jl. heeft de Monitoringscommissie haar nalevingsrapportage 2016/2017 gepresenteerd. Die rapportage is gebaseerd op een onderzoeksrapport van het Instituut voor […]

Lees verder >>

Help! Een overschot bij overgang pensioenfonds

Veel pensioenfondsbesturen overwegen de opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen naar een ander pensioenfonds, zijnde een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) of een gezamenlijke kring van een algemeen pensioenfonds (APF). Soms leidt de zoektocht naar een nieuwe pensioenuitvoerder naar een pensioenfonds dat, gemeten naar […]

Lees verder >>

Onderzoek Berenschot en Montae: langer doorwerken in de praktijk

Onderzoek Berenschot en Montae: langer doorwerken in de praktijk De pensioenrichtleeftijd verschuift naar 68 jaar. Voor werkgevers dalen de pensioenkosten, dit heet premievrijval. Waarvoor gebruiken werkgevers dit geld? Een van de mogelijkheden is investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers die […]

Lees verder >>
1 2 3 4 5 8