Het veranderen van de (belangrijke en kostbare) arbeidsvoorwaarde pensioen is een onderwerp dat steeds gevoeliger komt te liggen voor werkend Nederland. De veranderingen in het sentiment rondom pensioen zorgen ervoor dat werkgevers zich kunnen differentiëren in de aanpak van het selectieproces. Een goede strategie om succesvol tot een juiste oplossing te komen is daarmee cruciaal.

Pensioenregelingen

De trend in de markt is duidelijk zichtbaar: een verschuiving van een vaste (middelloon)toezegging naar een beschikbare premieregeling. Dit heeft als gevolg dat het zorgen voor voldoende pensioen ook in toenemende mate een verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf is. Terwijl werkgever, ondernemingsraad en vakorganisaties veelal beslissen over de wijze waarop de inhoud en de uitvoering van de pensioenregeling vorm krijgt. Uiteraard met de belangen van de medewerkers in het achterhoofd. Maar de echte mening van de (eigen) medewerkers ontbreekt daar soms bij. Een mening die de werkgever juist belangrijke inzichten op het gebied van medewerkersvoorkeuren kan geven.

Zo kan het zijn dat medewerkers bereid zijn een hogere eigen bijdrage te betalen in het belang van een goede oudedagsvoorziening, terwijl werkgever en ondernemingsraad of vakbondsorganisaties het – met het oog op de toenemende kosten – eens worden over een versobering van de regeling.

Een belangrijke trend in het ontwerpproces – ook bij pensioenregelingen – is ‘co-creatie’. Vanuit de literatuur wordt co-creatie niet als een eenduidig of duidelijk geschetst kader omschreven. Maar de gemene deler is wel ‘gelijkwaardigheid en wederkerigheid’ bij het bouwen aan een oplossing en het realiseren van veranderingen waarin alle deelnemers invloed hebben op het proces én het resultaat.

Co-creatie

Co-creatie is een vorm van samenwerken die met regelmaat wordt toegepast in het proces tussen werkgever en ondernemingsraden of vakbondsorganisaties om tot een overeenstemming te komen. Deze instemming is echter niet altijd bindend voor de individuele werknemer. Wanneer er geen collectieve arbeidsovereenkomst of een instemmingsbesluit van de OR is geïncorporeerd in de individuele arbeidsovereenkomst, moet de werkgever ook individuele instemming van de medewerkers verkrijgen. Bij ontevredenheid eindigt dit vaak in het bewandelen van de gerechtelijke weg. Terwijl co-creatie met de eigen medewerkers deze ontevredenheid kan voorkomen. Of het nu gaat over eigen bijdrage of risicohouding, er zijn diverse praktische (online)tools voorhanden om snel het gewenste inzicht te krijgen in de wensen van de medewerkers.

De potentie van co-creatie met medewerkers ligt bij het ‘gehoord’ worden. Erkenning en waardering is het fundament voor een gelukkige, betrokken en bevlogen medewerker die graag oplossingsgericht meedenkt en vaak vol bruikbare ideeën zit. Dit resulteert niet alleen in een krachtige strategie maar ook in duurzame inzetbaarheid.

Print deze post
Dit artikel delen: