Montae voor ondernemingsraden

Laten we eerlijk zijn: het pensioen is er de laatste jaren niet bepaald makkelijker op geworden. Ook voor een ondernemingsraad. Om als OR in te kunnen stemmen met een voorstel van de werkgever, moet je dat voorstel – en de consequenties ervan – natuurlijk wel begrijpen.

Montae snapt dat ook. Wij zetten onze kennis daarom graag in om deze voorstellen voor ondernemingsraden te verduidelijken. Zodat u onderbouwd kunt antwoorden op vragen als:

  • Biedt de huidige pensioenregeling nog wel het beste pensioen voor onze premie?;
  • Wegen de kosten van de garanties nog op tegen de baten?;
  • Is de huidige pensioenuitvoerder nog steeds de beste keuze?;
  • Is het Algemeen Pensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds misschien een beter alternatief?

Wij zorgen ervoor dat de Ondernemingsraad het pensioendossier begrijpt en daardoor weloverwogen wel of niet kan instemmen met een mogelijke aanpassing van de regeling. Onze kracht is dat we ingewikkelde dingen makkelijk maken. Wilt u meer weten over hoe Montae u als OR kan ondersteunen? Hier vindt u meer informatie. Liever direct persoonlijk contact? Bel of mail dan met Vandena of Henry.