Fors meer betalen voor dezelfde pensioenregeling

Door Claudette Blankestijn

Heeft u een pensioenregeling op basis van middelloon- of eindloon? En moet u binnenkort een nieuw pensioencontract afsluiten? Houdt u er dan rekening mee dat de pensioenkosten fors gaan stijgen. Grootste oorzaak is de aanhoudende lage marktrente. Welke alternatieven zijn er voor u als werkgever?

Waarom is de rente zo laag?

De lage rentes zijn het gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Om de economie te stimuleren kan de ECB ervoor zorgen dat banken goedkoop geld kunnen lenen. Op deze manier kunnen de banken op hun beurt  goedkope kredieten aan consumenten en bedrijven verschaffen zodat de economie weer op gang komt. Voor pensioenfondsen en verzekeraars is een lage rente echter nadelig aangezien de hoogte van de pensioenverplichtingen afhankelijk is van onder andere de rente. Een lage rente leidt tot  hoge verplichtingen.

Forse stijging pensioenpremies van middelloon- en Eindloonregelingen

De lage rente zorgt voor een enorme prijsstijging van de pensioenen, zowel bij pensioenfondsen als bij regelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar. Een gangbare looptijd van een pensioencontract is vijf jaar. Wanneer u  een pensioencontract vijf jaar geleden gesloten heeft op basis van een rekenrente van 3 of 4% dan kunt u verwachten dat de prijs in een nieuw contract voor een gelijke pensioenregeling verdubbelt. De reden is dat een verzekeraar op dit moment nog maar een rekenrente kan aanbieden van 1%- 2,5%. Daarnaast moeten verzekeraars de hoogte van de uit te keren pensioenen garanderen en rekenen daarvoor een extra opslag van circa 30-35% op de premie. Uiteraard hangt de totale prijs van een pensioencontract af van overige elementen zoals de invulling van de pensioenregeling en de uitvoeringskosten. Feit is dat als u als werkgever de pensioenregeling niet fundamenteel aanpast, de kosten bij een nieuw contract fors stijgen.

Wie worden geconfronteerd met deze hoge kosten?

Vooral werkgevers die een middelloon – of eindloonregeling aan hun werknemers hebben toegezegd worden direct geconfronteerd met de gestegen pensioenkosten. Zij sluiten als werkgever immers een pensioencontract met de verzekeraar. Zo’n forse stijging van pensioenkosten kan zelfs de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. Een werkgever is dan genoodzaakt maatregelen te treffen.

Alternatieven

Een werkgever kan de volgende maatregelen treffen:

  • Overgang naar een ander pensioensysteem met beheersbare kosten zoals een beschikbare premieregeling
  • Hogere bijdrage van de werknemer vragen
  • Versoberen van de bestaande regeling
  • Overstap naar een pensioenfonds (een mogelijkheid is het nieuwe Algemeen Pensioenfonds, zie de bijdrage van Hans Kennis hierover)
  • Andere pensioenregeling voor nieuwe werknemers

Kiest u voor een aanpassing van de pensioenregeling? Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Wijzigingen in de pensioentoezegging, gedwongen door wetgeving of vrijwillig, moeten de goedkeuring krijgen van de werknemers, vaak via de vakbonden of de ondernemingsraad. Dit vraagt om een zorgvuldig proces met periodiek overleg tussen partijen.

Heeft u vragen over de kosten van uw pensioenregeling, de mogelijke effecten van de lage rente en/of het bekijken van alternatieven? Neem gerust contact op met Claudette Blankestijn. Ze is te bereiken via 06 – 211 07 055 of per e-mail claudette.blankestijn@montae.nl

© Montae

Print deze post
Dit artikel delen: