De meest optimale inrichting van uw governancestructuur

Governance moet een instrument zijn dat pensioenfondsen helpt doelstellingen te realiseren, zodat bestuur en Raad van Toezicht waardevoller worden voor de organisatie. Tenminste, dat vinden wij als nationaal marktleider in governance en functioneren van besturen.

Onze governance-adviseurs helpen pensioenfondsen en andere non-profit organisaties daarom bij het ontwikkelen en verbeteren van hun governance en bestuursmodel. Uiteindelijk doel: het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Dit doen we met strategische en praktische diensten variërend van trainingen en functieprofielen opstellen tot het opstellen van een advies voor het herinrichten van de organisatie of het bestuursmodel.

Door de jaren heen stonden we al tientallen fondsen hierin bij. Grote en kleine fondsen, ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. Ook ontwikkelden we in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen de Board Functioning Index. Met dit online instrument helpen we bestuur en toezicht bij evaluaties.

Wilt u weten hoe wij ook u met governance kunnen helpen? Neem dan contact op met Margriet of Sander.