• De uitgangspunten van de pensioenregeling zijn geformuleerd ✔
  • De pensioenuitvoerder is gekozen ✔
  • De personeelsvertegenwoordiging heeft ingestemd ✔
  • De offerte en juridische documenten zijn gecontroleerd en getekend ✔
  • De werknemers zijn geïnformeerd ✔
  • De pensioenregeling is geïmplementeerd ✔

Na een wijziging of verlenging van de pensioenregeling en of uitvoerder is het goed om ook stil te staan bij ‘het onderhoud” van het pensioencontract.

Collectieve waardeoverdracht

Soms kan het een interessante optie zijn om een proces van collectieve waardeoverdracht in gang te zetten. Aandachtspunten hierbij zijn toestemming van werknemers, de overdrachtsovereenkomst, het informeren van De Nederlandse Bank (DNB) en het overmaken en storten van de overdrachtswaarde.

Eerste controle

Na de definitieve implementatie van het pensioencontract zijn er een aantal zaken die een eerste check nodig hebben. Zo is het goed om te controleren of de in rekening gebrachte premies juist zijn. Ook is het belangrijk dat alle werknemersgegevens bij aanvang correct staan geadministreerd. Het is belangrijk om eventuele fouten die gemaakt zijn bij de inrichting van de administratie snel en tijdig te signaleren en te corrigeren. Een eerste controle kan namelijk veel geld, tijd en problemen besparen.

Doorlopend beheer

De administratieve verwerking van het pensioencontract is een erg dynamisch proces. Zo zijn er doorlopend vele levensgebeurtenissen die relevant zijn voor de pensioenadministratie. Denk aan werknemers die in dienst treden of uit dienst gaan, meer of minder gaan werken, meer of minder gaan verdienen, voor langere tijd met verlof gaan, partners en of kinderen krijgen, scheidingen, arbeidsongeschiktheid, met pensioen gaan, overlijden etcetera. Al deze gebeurtenissen moeten gecommuniceerd worden aan de pensioenuitvoerder zodat deze het juist en volledig kan administreren. Deze handelingen worden in pensioentermen ook wel ‘mutaties’ genoemd. In de praktijk blijkt dat deze mutatieverwerking erg foutgevoelig is. Zowel aan de invoer kant bij de klant als bij de uitvoer kant bij de pensioenuitvoerder kunnen fouten worden gemaakt. Het gevolg is dat de pensioenpremies en de pensioenaanspraken niet juist zijn geadministreerd. Als deze fouten voor langere tijd blijven bestaan kunnen de financiële consequenties groot zijn. Het is daarom raadzaam om de administratie jaarlijks goed te laten controleren. Dit geldt voor zowel de pensioenpremies als de pensioenaanspraken.

Fiscale en juridische toets

De ontwikkelingen in pensioenland staan niet stil en de regels veranderen voortdurend. Daarom is het aan te raden om de regeling periodiek te screenen op fiscale en juridische juistheid.

Tot slot

Montae heeft binnen de S&P omgeving meerdere mogelijkheden op het gebied van aanvullende dienstverlening ná ondertekening van een pensioencontract.

Wij zijn u graag van dienst om bij deze belangrijke arbeidsvoorwaarde de juiste zorg te geven! Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Martijn Suijkerbuijk via martijn.suijkerbuijk@montae.nl of 06 52 69 92 71

 

Print deze post
Dit artikel delen: