Het pensioenakkoord is er. Iedere pensioenregeling in Nederland moet straks worden aangepast. Of je nu een beschikbare premieregeling toezegt, een middelloonregeling uitvoert via een verzekeraar of (verplicht) bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Het huidige pensioenstelsel staat enorm onder druk door economische, demografische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De rente is laag en de kosten stijgen. Deelnemers zoeken vertrouwen en willen beter en meer geholpen worden. De sector en maatschappij vragen om helderheid. Dat de wereld is veranderd is duidelijk en dat veranderen noodzakelijk is, is een feit. Maar waar moet je beginnen? Welke keuzes heb je en hoe maak je ze?

Het pensioenakkoord geeft de doelstelling en de kaders weer van hoe straks pensioenregelingen in Nederland eruit komen te zien.

In dit artikel geven wij u een perspectief van hoe je kunt omgaan met omvangrijke veranderingen, omgeven door onzekerheid. Wij bieden een concreet innovatief handvat voor zaken waarmee u nu al aan de slag kan (óf…. misschien wel moet).

Scenario’s

De richting van het pensioenakkoord staat vast en is breed gedragen. Doelstelling is dat wetgeving in 2022 gereed is, zeker is dat niet. Het zou sneller kunnen gaan, maar ook langzamer. Of het duurt zo lang dat het afstel lijkt. Niemand weet het.

Het is dus onbekend, wanneer en wat voor effecten het akkoord heeft op pensioen. Dat wil niet zeggen dat je je niet wilt of kunt voorbereiden. De onderliggende problemen verdwijnen immers niet. Er komt een moment dat de wal het schip keert. Een gedachte die sommige werkgevers onrustig maakt. In dat soort onzekere situaties lijkt het verstandig te bezien wat je wel vast kan doen om goed beslagen ten ijs te komen.

Wat is zeker?

  1. De arbeidsvoorwaarde pensioen krijgt een nieuwe waarde binnen het totale arbeidsvoorwaardepakket van uw werknemers;
  2. De deelnemer gaat meer risico dragen. Collectief dan wel individueel, maar ook met meer keuze mogelijkheden. De totale financiële huishouding wordt daardoor steeds relevanter;
  3. Wijzigingen hebben direct impact op uw pensioenlasten en financiële (balans) verplichtingen.

Kans op nieuw begin

Wij weten zelf ook niet wat er precies gaat gebeuren. Maar wat wij wel zeker weten is de noodzaak voor financieel fitte werknemers die vertrouwen krijgen in hun oude dag. Hier ligt een voortdurende uitdaging om pensioen als onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardepakket vorm en inhoud te geven.

Met de verschuiving van de risico’s naar de deelnemer en tegen de achtergrond van toegenomen onzekerheid moet de deelnemer steeds meer zelf keuzes maken met financiële consequenties. Als goed werkgever wil en moet je misschien wel werknemers hierbij op een verantwoorde manier begeleiden, ook binnen collectieve regelingen. Hoe nu te handelen?

Onzekerheid kan worden verminderd door gezamenlijk aan de slag te gaan. Scenario- en impactanalyses zijn hulpmiddelen om een beeld te krijgen van de consequenties en nog belangrijker, het handelingsperspectief. Zo kan vaak al meer dan je denkt. Maar ook is het goed om van andere ervaringen te leren. Zo is Montae een samenwerking met het Zweedse Fintech bedrijf Söderberg & Partners (S&P) aangegaan. Montae heeft hiermee toegang tot online instrumenten die deelnemers en werkgevers helpen met de nu voorliggende pensioenvraagstukken, zowel op individuele als collectieve basis. Enkele werkgevers zijn u voorgegaan en hebben hun medewerkers de gelegenheid gegeven om met deze nieuwe instrumenten, vanuit de eigen persoonlijke risicohouding, na te denken over hun pensioen. In feedback sessies hebben wij gezien dat  hiermee een dialoog met de deelnemer op gang komt. Het geeft de deelnemer persoonlijk begrip en inzicht in de financiële situatie en verbeterd het vertrouwen. Pensioenakkoord of niet.

En nu?

Het kan geen kwaad om in tijden van onzekerheid risico’s te verkleinen. Door laagdrempelig via een impactanalyse de mogelijke consequenties van het Pensioenakkoord in kaart te brengen en mogelijke no-regret acties te onderzoeken zijn wellicht voor de hand liggende stappen. Daarnaast kan het geen kwaad om vanuit de deelnemer te denken, daar gaat het ten slotte om. Wij helpen u graag.

Wij nodigen u als werkgever, pensioencommissie, ondernemingsraad, maar ook als fonds uit om met ons in gesprek te gaan en te delen welke stappen je nu al kunt nemen om straks goed voorbereid te zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met: Vandena van der Meer of Pascal Wegman.

Print deze post
Dit artikel delen: