Net als veel werkgevers ziet VGZ dat het onderwerp pensioen niet ‘top of mind’ is bij haar medewerkers. De meeste medewerkers houden zich nauwelijks met hun pensioen bezig. Sociale Partners van VGZ willen hierin graag verandering brengen. In 2017 vroegen ze zich af hoe ze de pensioenregeling van VGZ zo zouden kunnen moderniseren, dat dit bijdraagt aan meer pensioenbewustzijn onder de medewerkers en meer zeggenschap. Montae onderzocht dit vraagstuk en ging voor en samen met sociale partners op zoek naar mogelijke oplossingsrichtingen.

Michel Hoes, senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij VGZ, licht toe hoe dit vraagstuk werd aangevlogen.Als zorgverzekeraar biedt VGZ haar klanten de mogelijkheid om naast de wettelijk verplichte basisverzekering een aanvullende zorgverzekering te sluiten. Diezelfde keuzemogelijkheid zou ook meerwaarde kunnen bieden voor de eigen pensioenregeling. We kwamen tot het inzicht dat het introduceren van meer flexibiliteit in de opbouwfase werknemers ‘dwingt’ bewust na te denken over inkomen voor later én ruimte geeft om daarin zelf beslissingen te kunnen nemen. Het kiezen tussen meer pensioen later of meer inkomen nu bleek een goed invulling te zijn op het vraagstuk. “Het bieden van individuele keuzevrijheid is een onderdeel is van het totale arbeidsvoorwaarden-beleid van VGZ.

Hoe ziet de pensioenregeling er per 1 januari 2019 uit?

De nieuwe pensioenregeling kent met ingang van 1 januari 2019 voortaan een verplicht deel voor iedereen en daarnaast een flexibel deel waar de medewerker zelf zeggenschap over heeft. Is de medewerker tevreden met zijn pensioenopbouw voor straks of zou hij liever nu wat meer geld te besteden hebben? In dat laatste geval kan hij kiezen voor een lagere pensioenopbouw. In dat geval betaalt VGZ de waarde (het verschil tussen normale en lagere pensioenopbouw) maandelijks uit in de vorm van extra salaris. Dit geeft medewerkers de mogelijkheid om hun pensioenopbouw jaarlijks aan te passen aan de individuele situatie en levensfase. Wie niets kiest, blijft gewoon pensioen opbouwen zoals voorheen.

Michel Hoes: “Als werkgever hechten we veel waarde aan onze zorgplicht. De keuzevrijheid geldt alleen voor het op te bouwen ouderdomspensioen en dus niet voor de verzekeringen in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid.” Bekijk hier ook het filmpje dat we voor VGZ lieten maken om dit uit te leggen.

Informatiemodule voor het maken van een weloverwogen keuze

Voor Sociale partners van VGZ is het essentieel dat medewerkers hun keuze goed doordacht en met de juiste informatie maken. Michel Hoes: “We hebben Montae gevraagd om speciaal voor de werknemers van VGZ een online informatiemodule over de nieuwe pensioenkeuze te ontwikkelen. Deze module geeft medewerkers in een aantal stappen snel en verantwoord inzicht in pensioen en de verschillende keuzemogelijkheden. Aan de hand van een aantal filmpjes, rekenvoorbeelden en overwegingen kunnen medewerkers zo meer inzicht krijgen in de voors- en tegens van meer of minder pensioen en salaris.”

SBZ Pensioen maakt de uitvoering van de flexibilisering van de regeling mogelijk en zorgde er voor dat alle medewerkers individueel inzicht krijgen over de gevolgen in hun persoonlijke situatie.

In november 2018 werd de keuze-optie bij alle medewerkers geïntroduceerd en konden de werknemers van VGZ voor 1 december hun keuze doorgeven.

Evaluatie en vervolg

VGZ zal de data, uiteraard getoetst aan de AVG wetgeving, over het gebruik van de pensioen-informatiemodule en de gemaakte keuzes gebruiken om het eerste jaar van de nieuwe regeling te evalueren. Ook wordt via een survey gekeken of de medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid door de geboden keuzemogelijkheden daadwerkelijk zijn toegenomen. Michel Hoes: “De eerst resultaten zijn veelbelovend. 525 VGZ-medewerkers (28% van totaal) heeft de informatiemodule bezocht en 175 medewerkers (9%) hebben ervoor gekozen om komend jaar minder pensioen op te bouwen in ruil voor meer salaris. Dit aantal heeft ons best aangenaam verrast.“

Tot slot

VGZ heeft een belangrijke stap genomen om de pensioenregeling in een moderner jasje te steken. Wilt u ook nadenken over een manieren om uw pensioenregeling te moderniseren? Neem gerust contact op met Claudette Blankestijn via claudette.blankestijn@montae.nl.

Door: Claudette Blankestijn en Wieke Everts

Print deze post
Dit artikel delen: