In het regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de Toekomst’ kondigde het kabinet Rutte een herziening van het belastingstelsel aan. Door het aannemen van het Belastingplan 2019 is de eerste stap gezet naar het zogenoemde tweeschijvenstelsel. Vanaf 2019 groeien de schijven naar elkaar toe door stijging van het tarief in de eerste schijf en daling van het tarief in de overige schijven. Het tarief van de vierde schijf is dit jaar gedaald van 51,95% naar 51,75%. Daardoor moeten ook de premiepercentages voor het nettopensioen worden aangepast. Hierop is het staffelbesluit van 23 november 2017 geactualiseerd.

Wijzigingen staffelbesluit

Het nieuwe ‘Staffelbesluit pensioen’ is in werking getreden op 1 januari 2019. Het omvat de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor het nettopensioen en enkele verduidelijkingen van de fiscale regels voor pensioenregelingen die de Pensioenwet aanduidt als een premie- of kapitaalovereenkomst. In het bijzonder is er ook een bepaling toegevoegd die het mogelijk maakt om de in een jaar niet gebruikte beschikbare premieruimte in een later jaar in te halen.

Premiestaffel nettopensioenregeling als percentage van de pensioengrondslag

In de leeftijdscohorten 30-34, 40-44, 45-49, 55-59, 60-64 en 65-67 zorgt het aanpassen van de nettofactor bij nettopensioen voor 0,1% meer ruimte.

Leeftijdsklassen tot 68 jaar 4% rekenrente (2018) 4% rekenrente (2019) 3% rekenrente (2018) 3% rekenrente (2019)
15 tot en met 19 2,2 2,2 3,8 3,9
20 tot en met 24 2,6 2,6 4,4 4,4
25 tot en met 29 3,2 3,2 5,0 5,1
30 tot en met 34 3,7 3,8 5,8 5,8
35 tot en met 39 4,5 4,5 6,6 6,7
40 tot en met 44 5,4 5,5 7,6 7,7
45 tot en met 49 6,5 6,6 8,8 8,9
50 tot en met 54 7,9 7,9 10,2 10,2
55 tot en met 59 9,5 9,6 11,8 11,8
60 tot en met 64 11,4 11,4 13,5 13,6
65 tot en met 67 13,1 13,2 15,0 15,1

*Bovenstaande staffels zijn nettostaffels. Dat houdt in dat de staffels geen opslag voor kosten of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid bevatten.

Inhaalruimte bij kostprijsstaffel

Het aanpassen van de nettofactor maakt niet veel verschil in de pensioenopbouw. De toevoeging van de inhaalruimte bij de kostprijsstaffel is echter een belangrijke verbetering. De in een jaar niet gebruikte beschikbare premieruimte kan in een later jaar worden ingehaald, waarbij de inhaalpremie mag worden vermenigvuldigd met een samengestelde interestfactor over de periode waarin de inhaal plaatsvindt.

Wijziging overige kerncijfers 2019

  • Maximaal pensioengevend salaris € 107.593
  • Franchise (100/70 AOW) €14.770
  • AOW-franchise middelloon (100/75 AOW) €13.785
  • AOW-franchise eindloon (100/66,28 AOW) €15.599

Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact op met Pascal Wegman, pascal.wegman@montae.nl of 06 11 90 31 30.

Print deze post
Dit artikel delen: