Janwillem Bouma voorgedragen als nieuwe bestuursvoorzitter CBAPF

Janwillem Bouma, verbonden aan Montae als partner sinds september 2018, heeft besloten Montae te verlaten. Janwillem rond zijn werkzaamheden eind september af en draagt in goed overleg zijn lopende opdrachten over. Janwillem heeft de afgelopen periode de samenwerking met Söderberg […]

Lees meer >

Expats en arbeidsongeschiktheid

In Nederland is er veel geregeld voor medewerkers omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid. Denk aan 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte en een WIA uitkering. In veel andere landen is dit niet of nauwelijks geregeld. Wat gebeurt er met een werknemer, die […]

Lees meer >

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet

De parameters en premies voor de berekening van de gedifferentieerde premie WGA en Ziektewet 2020 zijn bekend gemaakt. WGA Het gemiddelde premiepercentage WGA 2020 stijgt licht ten opzichte van 2019 van 0,75% naar 0,76%. Weliswaar stijgen de WGA-lasten in 2020, […]

Lees meer >

Actualiteitenoverzicht week week 37

1. Kamerbrief beantwoording vragen ontwerpbesluit wijziging Besluit FTK Recent heeft minister Koolmees de antwoorden op vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (FTK) aan de Eerste Kamer gestuurd. De vragen zijn op 9 juli jl. […]

Lees meer >
1 2 3 20