Actualiteitenoverzicht week 45

Actualiteiten periode 5 november tot en met 11 november 2019 1. Steeds meer pensioenfondsen moeten stoppen met waardeoverdracht Het aantal pensioenfondsen dat individuele waardeoverdrachten tijdelijk heeft gestaakt, is dit jaar gestegen van 17 naar 46. Zij mogen hier niet langer […]

Lees meer >

Actualiteitenoverzicht week 44

1. CBS-prognose levensverwachting 65-jarigen ook in 2025 67 jaar Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat op basis van de CBS-prognoses de AOW-leeftijd na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67 jaar […]

Lees meer >

Actualiteitenoverzicht week 43

1. DNB: financiële positie van pensioenfondsen in Q3 2019 opnieuw verslechterd Volgens het Statistisch Nieuwsbericht van DNB van 22 oktober jl. is de financiële positie van pensioenfondsen in het derde kwartaal van 2019 opnieuw verslechterd als gevolg van het renteniveau. […]

Lees meer >

Actualiteitenoverzicht week 42

1. Pensioenfederatie: pensioenkortingen vanaf volgend jaar bijna onontkoombaar Op 17 oktober 2019 hebben de grote bedrijfstakpensioenfondsen hun kwartaalcijfers gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de dekkingsgraden in het derde kwartaal van 2019 hard onderuit zijn gegaan. De Pensioenfederatie meldt dat op basis […]

Lees meer >
1 2 3 23