Educatiesessie 22 mei 2019

– Risicohouding – In het belang van de deelnemer

De risicohouding van de deelnemer(s) wordt als thema steeds actueler. Pensioenfondsen geven hieraan meer invulling. Ook vanuit de toezichthouder heeft dit onderwerp de nodige aandacht. Zo moet de aanbieder een inschatting maken van de risicobereidheid van de consument als een consument een financieel product wil aanschaffen.

Wat zegt de Pensioenwet hierover? Hoeveel risico wil en kan de deelnemer nemen? Hoe breng je de risicohouding in kaart en met welk doel? Hoe pas je WFT toe?

Dit zijn vragen waarop onze sprekers tijdens onze educatiesessie ingaan. Zij belichten het thema risicohouding vanuit verschillende perspectieven. Na afloop van de bijeenkomst heeft u handvatten om de risicohouding van uw deelnemer(s) concreet handen en voeten te geven.


Sprekers:

Jeroen van den Bosch & Laura van Steen (AFM)

”Het belang van individuele begeleiding”

De AFM zal een toelichting geven over het onderzoek dat zij afgelopen jaar bij pensioenfondsen heeft gedaan naar de begeleiding van deelnemers bij de voorlopige keuze tussen een variabele en een vaste pensioenuitkering. Individuele begeleiding is niet alleen van belang voor deelnemers aan een DC-regeling. Ook bij DB-regelingen wordt dit steeds belangrijker. Maar hoe moeten pensioenfondsen dit dan gaan invullen?

Prof. dr. Marike Knoef (Universiteit Leiden en Netspar)

”Hoe navigeren we mensen naar een goed pensioen? Door meten tot weten.”

Ons doel is om mensen een passend pensioen te geven, dat aansluit bij hun risicohouding en kenmerken. Maar wat is een goed pensioen? Marike neemt u mee in het meten van voorkeuren zoals de risicohouding en tijdspreferenties van mensen. Zij bespreekt de rol van deze voorkeuren voor een goed pensioen.

André Snellen (Werkgeversvoorzitter pensioenfonds Detailhandel)

”Deelnemersonderzoek en Duurzaamheid”

André gaat in op hoe het pensioenfonds Detailhandel, middels een deelnemersonderzoek op het gebied van hun preferenties voor duurzaamheid, de deelnemers actief heeft betrokken bij de nieuwe beleggingsstrategie van het pensioenfonds.


Presentaties:

Klik op de bovenstaande afbeelding om alle presentaties van deze educatiesessie te bekijken.


Praktisch:

Datum: woensdag 22 mei 2019
Bijeenkomst: 15:00 tot 18:00 uur
Borrel: 18:00 – 19:00 uur
Waar: Beatrixgebouw Utrecht

 

Dit artikel delen: