De educatiesessies van 2018 staan tot nu toe in het teken van IORP II. In april stonden wij stil bij de introductie van IORP II, in juli bij de “sleutelfuncties”. Op 19 september gaan we in op de vraag: Wat is de bestuurlijke impact van IORP II op risicomanagement van pensioenfondsen?

De eisen vanuit IORP II

Risicomanagement loopt als een rode draad door IORP II. IORP II vraagt bijvoorbeeld: “De lidstaten schrijven voor dat IBPV’s op een wijze die in verhouding staat tot hun omvang en interne organisatie, alsook tot de omvang, de aard, de schaal en de complexiteit van hun werkzaamheden, hun eigen-risicobeoordeling moeten uitvoeren en documenteren.”

IORP II vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor “ESG aspecten”, bijvoorbeeld: “rekening te houden met het mogelijke langetermijneffect van beleggingsbeslissingen op milieu-, sociale en governancefactoren”.

IORP II verbindt “ESG” vervolgens aan risico beheersing: “…een beoordeling van nieuwe of opkomende risico’s, met inbegrip van risico’s die met klimaatverandering, het gebruik van hulpbronnen en het milieu verband houden, sociale risico’s en risico’s in verband met de waardevermindering van activa als gevolg van veranderde regelgeving.”

DNB vraagt in een enquête aan pensioenfondsen: “Heeft uw fonds geborgd dat de risico’s die IORP II tenminste verplicht stelt voor het risicobeheer, naar verwachting uiterlijk 13 januari 2019 zijn opgenomen in uw risicoraamwerk?”

Sprekers

Montae – wat zijn de risicomanagement eisen uit IORP II en wat is de bestuurlijke impact?

José Suarez Menendez  (ervaren pensioenfonds bestuurder) – wat leert de bestuurspraktijk over de aanpak van risicomanagement vraagstukken?

Dick Bartelse (ex-manager Akzo Nobel en mede auteur “The Guidance for business & human rights”) –  welke lessen kunnen pensioenfondsen trekken uit de “duurzaamheidservaringen” van het bedrijfsleven?

Praktisch:

Datum: woensdag 19 september 2018
Tijd: 15.00 tot 18.00 uur
Waar: Beatrixgebouw Utrecht

 

In juli stonden de “sleutelfuncties” van IORP II centraal tijdens onze educatiesessie. Kon u niet aanwezig zijn, maar bent u wel geïnteresseerd naar wat er deze middag besproken is? U kunt hier het verslag van deze sessie bekijken.

Aanmelden? Klik hier om u in te schrijven.

Dit artikel delen: