Educatiesessie 10 juli 2019

– Pensioenakkoord –

Ja, er moet nog heel wat water door de Rijn. Ja, er moet nog best wat worden uitgewerkt, toch lijkt het ons goed om samen met onze klanten en relaties stil te staan bij het Pensioenakkoord. Zoals u van ons gewend bent benaderen wij het pensioenakkoord vanuit verschillende perspectieven en kijken wij daarbij ook naar de bestuurlijke en praktische aspecten voor pensioenfondsbestuurders en sociale partners.

Wij nodigen u uit om deze educatiesessie bij te wonen op 10 juli in het Beatrixgebouw te Utrecht. Het programma start om 15:00 en sluit af om 18:00 met een borrel. Mogen wij u verwelkomen?


Sprekers

Jochem Dijckmeester

Jochem Dijckmeester (o.a. vicevoorzitter Pensioenfonds PGB) duidt het pensioenakkoord vanuit het perspectief van PGB. PGB is een multisectoraal pensioenfonds, met verschillende regelingen, zowel uitkeringsregelingen (DB), beschikbare premieregelingen (DC) als combinatieregelingen. Pensioenfonds PGB heeft de afgelopen periode diverse nieuwe sectoren en ondernemingen aangesloten. Wat is de eerste duiding van Jochem van het pensioenakkoord? Wat zijn de bestuurlijke vraagstukken die Jochem op de sector af ziet komen? Wat betekent dit voor de propositie van PGB?

Janwillem Bouma

Janwillem Bouma (partner Montae) zal het pensioenakkoord vanuit het perspectief van pensioenfondsen en sociale partners, werkgevers en OR-en duiden. Het is duidelijke dat het pensioenakkoord grote veranderingen teweeg brengt. Tegelijkertijd moet er voor het tweede pijler pensioen nog veel worden uitgewerkt. Wat betekent dit voor pensioenfondsen en arbeidsvoorwaarden tafels? Wachten, actie, van allebei een beetje? En hoe dan? Janwillem beantwoordt deze vragen.

Boudewijn de Bruin

Boudewijn de Bruin is hoogleraar Financial Ethics aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG en leidt een interdisciplinair onderzoeksproject over vertrouwen in de financiële sector, met Cambridge Judge Business School en verschillende partijen uit de financiële wereld. Boudewijn gaat in op vertrouwen van de deelnemers en de samenleving in pensioenfondsen, in de context van het pensioenakkoord. Boudewijn geeft een frisse blik op het vertrouwen wat pensioenfondsen genieten, wat het pensioenakkoord hierin brengt en wat de keuzes van bestuurders zijn om hier iets aan te doen.

Deze educatiesessie is vol. U kunt zich helaas niet meer aanmelden.


Praktisch:

Datum: woensdag 10 juli 2019
Bijeenkomst: 15:00 tot 18:00 uur
Borrel: 18:00 tot 19:00 uur
Waar: Beatrixgebouw Utrecht

 

Dit artikel delen: