Hoogwaardige en accurate pensioenuitvoering wordt belangrijker in een markt die steeds meer vraagt om maatwerk met flexibele keuzes. Verscherping van het toezicht en uitbreiding van de regelgeving, met ook Europese wetten zoals de AVG en IORP II, vergroten de uitdagingen voor pensioenuitvoerders en fondsbesturen. Het Rijswijkse pensioenbureau Montae gaat met een speciaal team een brug bouwen tussen besturen en uitvoerders.

Het foutloos administreren van gegevens van duizenden deelnemers en het uitsturen van jaarlijkse pensioenoverzichten en andere documenten is een stevige uitdaging waarvoor Nederlandse pensioenuitvoerders alle zeilen moeten bijzetten. Door de bovengenoemde ontwikkelingen wordt pensioenuitvoering complexer en dat geldt ook voor de administratiesystemen die daarvoor worden gebruikt. De uitvoerders doen dit werk voor de pensioenfondsen, maar uiteindelijk zijn de pensioenfondsbesturen verantwoordelijk voor de opgeslagen gegevens en uitgestuurde documenten. Het is een feit dat veel besturen onvoldoende tijd en ook niet de speciale expertise hebben om hier adequaat op toe te zien en een volwaardige sparringpartner te zijn voor hun uitvoerder.

Meer vraag naar advies en praktische begeleiding

Montae, dat in Nederland al een toonaangevende positie heeft op het gebied van bestuursondersteuning, bouwt aan een team van specialisten dat besturen kan helpen bij het onderhouden van het contact met hun pensioenuitvoerder. “Door de ontwikkelingen in de markt op het gebied van uitvoeringsvraagstukken, processen en administratiesystemen zien wij een grote toename van de vraag naar advies en praktische begeleiding”, zegt senior partner Margo Lelieveld van Montae. “Pensioenfondsbestuurders kunnen onmogelijk zelf van alle aspecten in detail op de hoogte zijn, maar ze dragen er wel verantwoordelijkheid voor. Dan is het fijn als je als bestuur wordt bijgestaan door een adviseur die zelf jarenlang bij een pensioenuitvoerder heeft gewerkt, die de processen en systemen kent en begrijpt wat besturen en uitvoerders bezighoudt. Een adviseur ook, die als het erop aan komt, zelf graag de handen uit de mouwen steekt om te helpen problemen op te lossen.”

Combineren van kennis en ervaring

Montae heeft volgens Lelieveld de mensen en kennis in huis om die brugfunctie optimaal in te kunnen vullen. Niet alleen bij de dagelijkse gang van zaken, maar ook bij grote transitietrajecten. “We hebben vergaande kennis van en ervaring met de systemen die nu in de markt zijn”, zegt ze. “Daardoor zijn wij als geen ander in staat om pensioenfondsen te adviseren bij de keuze voor een administratiesysteem en hen te begeleiden en te ondersteunen bij de inrichting daarvan. Daarbij combineren wij deze kennis en ervaring op het gebied van pensioenadministraties met onze actuariële expertise.”

Ook in het Caribisch gebied

Montae ontwikkelt deze specialiteit niet alleen in Nederland, maar ook in het Caribisch gebied, waar het pensioenbureau inmiddels meerdere kantoren heeft. Begin oktober versterkte Montae het team met Richard van der Waag, die 25 jaar ervaring meebrengt als projectmanager, administrateur en programmeur bij pensioenuitvoerders, zowel in Nederland als in de Caribbean.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margo Lelieveld, senior partner.

E: margo.lelieveld@montae.nl
M: 06-30 28 22 13
T: 070-30 42 900

Dit artikel delen: