Samenvatting: Educatiesessie, beheersing van IT-innovatie in de pensioensector.

Woensdag 18 september kwamen pensioenfondsbestuurders bijeen in het het Beatrixgebouw te Utrecht. Het beheersen van IT-Innovatie en de digitalisering van de pensioenwereld waren het onderwerp van de dag. Implementatie in de praktijk De ambitie om te innoveren? Hoe doet men […]

Lees meer >

Prinsjesdag 17 september 2019

Zoals gebruikelijk zijn op Prinsjesdag de macro-economische verkenningen 2020 van het Centraal Planbureau (CPB) en de Miljoenennota 2020 gepubliceerd. Hieronder volgt een samenvatting van elementen die het pensioendomein raken. Macro-economische verkenningen De gepubliceerde macro-economische verkenningen 2020 van het CPB heeft […]

Lees meer >

Actualiteitenoverzicht week 38

1. Ministers dienen Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021 in Minister Koolmees en minister Dekker hebben onlangs het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel regelt dat bij scheidingen vanaf 2021 conversie als standaard geldt. Met […]

Lees meer >

Janwillem Bouma voorgedragen als nieuwe bestuursvoorzitter CBAPF

Janwillem Bouma, verbonden aan Montae als partner sinds september 2018, heeft besloten Montae te verlaten. Janwillem rond zijn werkzaamheden eind september af en draagt in goed overleg zijn lopende opdrachten over. Janwillem heeft de afgelopen periode de samenwerking met Söderberg […]

Lees meer >
1 2 3 4 5 23