Pensioen uitleggen: iedere werkgever kan het!

Door: Jeroen Dejalle

Op 1 juli gaat de nieuwe Wet Pensioencommunicatie van kracht. Bent u hier al klaar voor? Bij deze nieuwe wet staat het inspelen op wensen en behoeften van uw medewerkers centraal. Centraal hierin staat Pensioen 1-2-3, waarin informatie over de inhoud van de pensioenregeling in drie lagen wordt aangeboden. De nieuwe wet maakt het ook mogelijk meer digitale mogelijkheden te benutten. In dit artikel gaan we in op wat er voor de werkgever staat te veranderen en welke mogelijkheden wij zien om dit op te pakken.

Grotere rol voor werkgever in nieuwe wet

Tot nu toe lieten werkgevers de communicatie over de pensioenregeling vaak volledig over aan de pensioenuitvoerder. In de nieuwe wet wordt meer accent gelegd op een actieve rol van de werkgever. Die is immers het eerste aanspreekpunt voor de werknemer als het gaat om de arbeidsvoorwaarden waarvan het pensioen na het salaris toch wel de belangrijkste is

U bent als werkgever de linking-pin tussen de werknemer en de pensioenuitvoerder. Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat een deelnemer tijdig wordt aangemeld bij het fonds of de verzekeraar. De werkgever moet ook zorgen/ controleren dat de pensioenuitvoerder op tijd met de deelnemers communiceert over de uitvoering van de pensioenregeling.

Komt er een nieuwe werknemer in dienst of gaat er iemand uit dienst? Dan is er in de nieuwe wetgeving een belangrijke rol voor de werkgever. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars,  komen met twee checklists voor werkgevers:

  • ‘Wegwijs in het pensioen’ ten behoeve van het arbeidsvoorwaardengesprek;
  • ‘Route naar het pensioen’ dat bedoeld is voor een gesprek tussen de werkgever en een medewerker voor wie de pensioendatum al enigszins nadert

De medewerker in 3 stappen wegwijs in pensioen

Pensioen1-2-3 is een nieuwe door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde communicatie-aanpak waarmee de pensioenuitvoerder de inhoud van de pensioenregeling communiceert naar de werknemer. Deze nieuwe presentatiewijze typeert zich door uniformiteit (biedt mogelijkheid tot vergelijken), iconen en een gelaagdheid van informatie (niveau 1 beknopt op twee A4, niveau 2 met extra toelichting en niveau 3 verwijst naar onderliggende  documenten). Met deze uitleg is het eenvoudig voor u om uw pensioenregeling met een nieuwe werknemer te bespreken in verhouding tot de eerdere werkgevers. Door de uniformiteit in de uitleg van de regeling ontstaat, naast een heldere uitleg, de kans om uw pensioenregeling te profileren als waardevol onderdeel van uw pakket arbeidsvoorwaarden.

De besproken veranderingen vragen van u als werkgever actie. Het belangrijkste aandachtspunt is  dat u zorgt dat uw HR- en recruitment-afdeling klaar is voor deze nieuwe werkelijkheid. In onze praktijk zien wij de volgende stappen om hiermee aan de slag te gaan.

Stap 1: voldoende kennis bij recruitment (en management)

HR-functionarissen worden in staat gesteld om alle eerstelijns pensioenvragen te beantwoorden. Dit is relevant voor het beantwoorden van de groeiende stroom vragen én voor het bespreken van de arbeidsvoorwaarde pensioen tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Onder eerstelijnsvragen verstaan wij: vragen over pensioen in Nederland, de inhoud van de pensioenregeling (opbouw, premie, indexatie, waardeoverdracht), de uitleg van de situatie bij het pensioenfonds (dekkingsgraad) en doorverwijzingsvragen (waar moet ik zijn voor meer informatie).

Stap 2: gebruik checklist voor volledige informatie

Het is relevant voor de HR-verantwoordelijke om bekend te raken met de systematiek van het Pensioen 1-2-3- en de twee checklists die beschikbaar komen. In de regel stelt uw pensioenfonds of verzekeraar het Pensioen 1-2-3 op. Dit kunt u bij het fonds of de verzekeraar opvragen of downloaden van hun website. De checklists kunt u na publicatie downloaden of zenden wij u toe als u uw e-mailadres aan ons doorgeeft (zie kader).

Stap 3: pensioen als onderscheidende arbeidsvoorwaarde

Tot slot zien wij mogelijkheden om het uniforme karakter van Pensioen1-2-3 te benutten om een medewerker een beter begrip te geven van uw pensioenregeling en om uw pensioenregeling te profileren als onderscheidende arbeidsvoorwaarde.

Door de pensioenregeling (in Pensioen1-2-3-format) van de voorgaande werkgever naast uw pensioenregeling te leggen en de verschillen tussen beide uit te leggen, krijgt een nieuwe werknemer  een beter begrip van de regeling. Hij of ziet dan ook wat er  specifiek verandert in de  pensioenopbouw.

Door  Pensioen1-2-3 van andere relevante werkgevers naast uw Pensioen1-2-3 te leggen kunt u uw regeling naar wens positief positioneren (PPI vanwege zelfstandigheid en het lage kostenniveau, BPF vanwege de fiscaal maximale middelloonregeling of een verzekering vanwege de nominale garantie).

Stap één en twee zijn door het nieuwe karakter van pensioencommunicatie en de rol die u daarbij als werkgever krijgt toebedeeld een must. De derde stap is een mooie kans om de belangrijke arbeidsvoorwaarde pensioen te benadrukken.

Wilt u uw pensioencommunicatie verbeteren? Wilt u laten zien wat voor een mooie arbeidsvoorwaarde u aan uw medewerkers biedt? Jeroen Dejalle gaat graag met u in overleg welke mogelijkheden er zijn. Bel Jeroen op 070 – 304 2900 of mail hem via jeroen.dejalle@montae.nl

© Montae

Print deze post
Dit artikel delen: