Pensioenleeftijd naar 68: ook bij beschikbare premieregelingen werk aan de winkel!

Per 1 januari 2018 vindt er een wijziging in de pensioenregeling plaats. Vanaf deze datum verschuift de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar. Medewerkers werken een jaar langer door en bouwen een jaar meer pensioen op. Voor de fiscus is dit aanleiding om de maximaal toegestane inleg te verlagen. In dit artikel zetten wij de gevolgen voor beschikbare premieregelingen (defined contribution) op een rijtje.

Aanpassing afhankelijk van welke staffel u hanteert

De fiscale staffels op pensioenleeftijd 68 die vanaf 1 januari 2018 van toepassing zijn, zijn op dit moment nog niet definitief. Wel heeft de belastingdienst in maart 2017 voorlopige staffels op pensioenleeftijd 68 gepubliceerd (https://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_17-002_v170310.htm). Hieronder zetten we de staffels voor u naast elkaar.

Welke staffel is bij u van toepassing? De staffel die geldt, is gebaseerd op een bepaalde ‘rekenrente’. Momenteel zijn staffels op basis van 3% en 4% rekenrente in omloop. Sinds vorig jaar zijn er ook staffels met lagere rekenrentes mogelijk. Deze hoeveelheid aan staffels komt door de daling van de rente. Waar de fiscus vroeger uitging van 4% rente, bieden ze nu zelfs de mogelijkheid om met een rente van 2% (of lager) te rekenen. Uiteraard is dat geen verplichting. Hoe lager de rente waarmee u rekent,  hoe meer inleg er mogelijk is en hoe hoger de staffel.

Nu de pensioenleeftijd stijgt van 67 jaar naar 68 jaar worden de premiepercentages in de leeftijdsafhankelijke staffel naar beneden aangepast. De aanpassing is afhankelijk van de staffel die u hanteert. In onderstaande tabellen en grafieken hebben we de resultaten laten zien van staffels op 3% en 4% rekenrente. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw in uw onderneming, is het verschil ongeveer 0,7% van de pensioengrondslag.

Moeten alle regelingen worden gewijzigd?

In principe moeten de pensioenleeftijd en de staffel worden aangepast. Het is ook mogelijk dat in de staffel die op uw pensioenregeling van toepassing is nog fiscale ruimte zit. Door middel van een toets aan de nieuwe staffel op 68 jaar kan worden bepaald of de huidige staffel nog past binnen de nieuwe fiscale kaders of dat aanpassing noodzakelijk is. Hierbij kan ook worden gekeken naar een andere soort staffel, zoals een staffel op 3% (als u nu een 4% staffel heeft) of een 2% rekenrente. Hierdoor kan eventueel ook meer fiscale ruimte mogelijk zijn. Ook als een aanpassing niet noodzakelijk is, kan het wel wenselijk zijn de nieuwe staffel te volgen zodat deze meer in de pas loopt met de gangbare pensioenleeftijd in de markt.

Hoe nu verder?

Met de verwachte wetswijzigingen per 1 januari 2018 op komst, is dit hét moment om uw pensioenregeling tegen het licht te houden. Past uw huidige pensioenregeling binnen de nieuwe fiscale kaders? Kijk hierbij naar alle elementen binnen de pensioenregeling zoals de ambitie, franchise, verzekering nabestaandenpensioen, overgangsregelingen, de leeftijdsafhankelijke staffel et cetera.

Wilt u hier mee over weten? Neem gerust contact op met Vandena van der Meer, vandena.van.der.meer@montae.nl op 06 293 29 128.

Print deze post
Dit artikel delen: