Pensioenregelingen in Nederland hebben een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Dat betekent dat de medewerker zijn pensioen vanaf leeftijd 67 levenslang krijgt uitgekeerd. Op 1 januari 2018 moet de pensioenleeftijd naar 68 jaar. In een whitepaper hebben we de gevolgen en de mogelijkheden  voor uw pensioenregeling uiteengezet.