Pensioenontslag in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Door: Vandena van der Meer

Hoe is het pensioenontslag geregeld binnen uw arbeidsvoorwaarden? Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid komen er een paar wijzigingen aan die invloed hebben op het pensioenontslag. Wat betekent dat voor het ontslagbeding in de arbeidsovereenkomst of de cao? Wij zetten hieronder de huidige en nieuwe situatie op een rij.

Hoe werkt het nu in de wetgeving?

In de huidige wetgeving is geregeld dat een contract voor onbepaalde tijd doorloopt na de AOW-gerechtigde leeftijd, als er niets anders is geregeld in de arbeidsovereenkomst of cao. Als u als werkgever een medewerker op de AOW-gerechtigde leeftijd wilt laten gaan, is daar toestemming van het UWV (of ontbinding door de kantonrechter) voor nodig. In uw arbeidsovereenkomst of cao kunt u wel een pensioenontslagdatum afspreken. Let op: deze datum mag niet ingaan vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, omdat dit kan leiden tot ongelijke behandeling.

Wat verandert er op 1 juli 2015 met de Wet Werk en Zekerheid?

Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft u als werkgever de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen vanwege het bereiken van de ‘pensioengerechtigde leeftijd’ of de ‘AOW-gerechtigde leeftijd’. Hiervoor is dus geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Het pensioenontslagbeding is dus eigenlijk niet meer nodig in de arbeidsovereenkomst of cao en kan mogelijk juist averechts werken. Ook de transitievergoeding die gaat gelden bij de nieuwe wet is dan niet van toepassing. Als er niet wordt opgezegd, blijft de arbeidsovereenkomst dus doorlopen.

Wat er precies met ‘pensioengerechtigde leeftijd’ wordt bedoeld in de wetgeving, is niet eenduidig. Dit is de AOW-gerechtigde leeftijd van de medewerker, maar kan ook een andere leeftijd zijn, bijvoorbeeld de pensioendatum in de cao. Als u al een einddatum heeft opgenomen in uw cao of arbeidsovereenkomst, is deze ook in de nieuwe wetgeving van toepassing. Hiervoor geldt nog steeds dat dit een ‘objectieve’ einddatum moet zijn en niet mag leiden tot ongelijke behandeling.

Doorwerken na de pensioendatum

Doorwerken na de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd komt steeds vaker voor. De rechtspositie van werknemers én werkgevers is in die periode niet altijd even duidelijk. Als er sprake was van een contract van onbepaalde tijd vóór de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd en dit wordt opgezegd voor die leeftijd, dan kan een medewerker nog doorwerken na die datum op een contract voor bepaalde tijd. In veel cao’s is het niet helemaal duidelijk of de cao dan van toepassing blijft voor deze medewerker of dat er andere afspraken gelden bij doorwerken. Ook bij deeltijdpensioen kan er onduidelijkheid zijn welke arbeidsvoorwaarden van kracht blijven. De Tweede Kamer is reeds akkoord gegaan met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze wet bevat een pakket aan maatregelen om doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd aantrekkelijk te maken. Naar verwachting wordt deze wet per 1 januari 2016 van kracht.

Tot enkele jaren terug kwam ‘doorwerken’ na de AOW-datum nauwelijks voor en werd op individuele basis gekeken wat voor de medewerker en werkgever gold. Nu doorwerken steeds gebruikelijker wordt (zie  de grafiek), wordt het ook tijd om passende afspraken te maken op cao-niveau of in de eigen arbeidsvoorwaarden van de werkgever. Zo weten zowel de werknemer als de werkgever waar ze aan toe zijn. Het is niet voor niets, de Wet Werk en Zekerheid!

Heeft u vragen over hoe u het pensioenontslag, doorwerken na de pensioendatum en deeltijdpensioen regelt binnen uw arbeidsvoorwaarden? Neem gerust contact op met Vandena van der Meer. Ze is te bereiken via 06 – 293 49 128 of per e-mail vandena.van.der.meer@montae.nl

© Montae

Print deze post
Dit artikel delen: