Montae ontzorgt bestuur van Bavaria pensioenfonds

“Het is absoluut zo dat de besturing van het pensioenfonds is verbeterd door de bestuursondersteuning van Montae. Je merkt het aan de kwaliteit van de verslagen, de brieven en de communicatie in brede zin. Er worden betere adviezen gegeven en ook betere besluiten genomen.”

Bart Wellens is Compensation & Benefits manager bij Bavaria. Hij is geen bestuurder van Stichting Pensioenfonds Bavaria maar is namens de werkgever heel intensief bij het fonds en bij de arbeidsvoorwaarde pensioen betrokken. Het was Bart die het bestuur van het pensioenfonds in contact bracht met Montae om hen te adviseren en te ondersteunen. “Daar waren drie redenen voor”, vertelt hij.

“Ten eerste worden er steeds hogere eisen gesteld aan bestuurders van pensioenfondsen. Onze bestuurders zijn vrijwilligers die dit naast een drukke baan doen. Met hun inzet halen zij het benodigde kennisniveau, maar de pensioensector is zo enerverend dat er meer nodig is. Daarom leek het ons verstandig om met de expertise van Montae het kennisniveau van ons bestuur te versterken. De tweede reden is dat de bestuursondersteuning onze bestuurders ontlast bij hun werk voor het fonds en tijd die ze daaraan dienen te besteden. De derde reden is dat wij er al vanuit gingen dat het pensioenfonds op termijn geliquideerd moet worden. Wij wilden een partij binnenhalen die daar verstand van heeft en die na een periode van inwerken het bestuur zou kunnen begeleiden bij dit proces.”

Persoonlijke klik

Het pensioenfonds van Bavaria telt in totaal 1660 deelnemers en heeft een belegd vermogen van € 190 miljoen. Montae doet sinds 2015 de bestuursondersteuning. Bart benadrukt dat de persoonlijke klik bij het verlenen van de opdracht een belangrijke rol speelde. “Nadat ik Pieter Swinkels, de voorzitter van ons pensioenfondsbestuur, had gewezen op de ondersteuning die Montae het bestuur zou kunnen bieden, heeft hij Henry van Eck uitgenodigd om eens nader kennis te maken. Die nam toen Ramon Verspeek mee, die onze contactpersoon zou worden. Dat voelde goed. De persoonlijke klik waarnaar we op zoek waren, was er. Die is onmisbaar om een goede samenwerking mogelijk te maken.”

Brede rol

De rol die Montae speelt als bestuursondersteuner bij Bavaria is heel breed. “Dat varieert van het voorbereiden van vergaderingen, het maken van verslagen en opvolgen van actiepunten tot het controleren van het werk door externe partijen en het geven van adviezen op terreinen als vermogensbeheer en communicatie.”

Bart vertelt dat Montae ook samen met een bestuurslid van het fonds een rol speelt in de werkgroep die de werkgever het opgezet om te kijken naar de toekomstige inhoud en uitvoering van de pensioenregeling. Ook de adviseur van de werkgever en vertegenwoordigers van de vakbonden maken deel uit van die werkgroep.

Bart is heel tevreden over hoe Montae haar rol als bestuursondersteuner invult. “De besturing van ons fonds loopt beter. Ook is de werkgever beter geïnformeerd over de gang van zaken binnen het fonds.”

Toegevoegde waarde

Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan de bestuursondersteuning. “Het is wel zo dat we nu  besparen op de kosten van andere adviseurs. We hebben nu alleen een actuaris nodig voor de certificering en ook de rol van de administrateur is verminderd. Maar daarmee heb je financieel nog geen business case. Als je echter de zachte kosten meerekent, dan is die er wel. Want onze bestuursvoorzitter, die ook directeur van Bavaria is, hoeft nu minder uren te besteden aan het pensioenfonds. In ieder geval vinden wij dat de bestuursondersteuning door Montae duidelijk toegevoegde waarde heeft en het bestuur ontzorgt.”