Remco van Gelderen van Cefetra

“Belangrijk dat advies echt onafhankelijk is”

“Onze onderneming is een echte people’s business. Wij willen onze goede mensen graag houden. Dat doen we door hen een prettige sfeer te bieden en een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden. Een goede, flexibele pensioenregeling is daarin belangrijk.”

Remco van Gelderen is CFO bij Cefetra, een in Rotterdam gevestigd bedrijf met ongeveer 100 medewerkers in Nederland (260 in totaal) en een jaaromzet van 4,6 miljard, dat haar activiteiten laat samenvatten met de slogan “the supply chain manager for feed, food en fuel”. “Je beseft het niet”, zegt Remco, “maar waarschijnlijk heb je vandaag al twee keer met ons te maken gehad. Het is goed mogelijk dat de grondstoffen voor je ontbijt en je lunch via ons bij de producent van de voedingsmiddelen zijn gekomen.”

Competetieve markt

Cefetra koopt op de wereldmarkten agrarische grondstoffen en zorgt ervoor dat die weer worden verkocht en afgeleverd in Europa op de door de klanten gewenste plaats en tijd. Mengvoerproducenten zijn de grootste afnemerscategorie. Voor het vervoer worden zeeschepen,kustvaarders, binnenvaartschepen, treinen en vrachtwagens ingezet. “Het is een complexe business met smalle marges.  De prijsvorming op deze zogenoemde goederentermijnmarkten wordt bepaald door vele factoren zoals weersinvloeden op oogsten, ontwikkeling van veestapels, wet- en regelgeving van overheden en ook emotie bij marktpartijen. Het is een competetieve markt waarbij het er vooral om gaat de juiste mensen aan boord te hebben en te houden. Wij hebben een team van hoog opgeleide, relatief jonge medewerkers.”

Oplossing zoeken voor verschillende vragen

Zoals gezegd wil Cefetra, dat in 2013 door de grote Duitse onderneming BayWa werd overgenomen, haar personeel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden bieden. Flexibiliteit is daarbij van groot belang. Ongeveer drie jaar geleden kwam Remco in contact met Hans Kennis en Ramon Verspeek van Montae, die hem hielpen bij het nadenken over de pensioentoekomst. Tot 2014 was de pensioenregeling ondergebracht bij een klein pensioenfonds met meerdere ondernemingen. Hij was zelf één van de bestuursleden van dat fonds. Met alle veranderingen in de pensioensector besloot het fonds te liquideren en moesten de deelnemende ondernemingen, waaronder Cefetra, op zoek naar een nieuwe uitvoerder voor de pensioenregeling. De bij het pensioenfonds opgebouwde aanspraken

moesten vanaf begin 2014 bij een andere uitvoerder worden ondergebracht, de nieuwe opbouw moest worden geregeld en de pensioenregeling moest ook worden aangepast aan de per 1 januari 2014 geldende nieuwe wetgeving.

Nadruk op flexibiliteit

Bij de zoektocht naar oplossingen waren een aantal zaken belangrijk voor Cefetra. “Allereerst wilden wij zoveel mogelijk consistentie in de opbouw in de lijn zoals we die gewend waren met een grote mate van flexibiliteit. Een andere reden voor de nadruk op consistentie was dat we niet binnnen drie jaar weer op zoek wilden gaan naar een nieuwe partij. Voldoende schaalgrootte was voor ons belangrijk en professionaliteit. Uiteindelijk is voor zowel de overdracht van de bestaande aanspraken als de nieuwe pensioenopbouw gekozen voor PGB.”

Communicatievaardigheid

Cefetra is tevreden over de inbreng van Montae. “Dat het advies van Montae echt onafhankelijk is, vinden wij een belangrijk aspect, ook naar de belanghebbende achterban (onze medewerkers). Verder heeft Hans de presentatie naar het personeel prima gedaan. Die communicatievaardigheid is een sterk punt, net als de reactiesnelheid op vragen die wij stelden, ook als er soms tijdsdruk op het traject stond.”

In het veranderingstraject trokken de werkgever en de OR gelijk op. De OR had geen eigen adviseur. “Zowel de werkgever als de OR hecht sterk aan de zorgplicht richting medewerkers en we zitten daarbij behoorlijk op een lijn. Wij zijn een echte people’s business. Als je dan als werkgever voor een dubbeltje op de eerste rang zou willen gaan zitten, verlies je snel je goede mensen aan de concurrentie. We willen onze medewerkers gewoon een goed pakket arbeidsvoorwaarden bieden. Wel marktconform natuurlijk, want als je  uit de pas gaat lopen ten opzichte van je concurrenten, verzwak je je marktpositie.”

Nadruk op zorgplicht

De aanpassing van de pensioenregeling aan de nieuwe belastingregels per 1 januari 2015 moest vervolgens ook worden aangepakt. Opnieuw werd Montae via Hans Kennis ingeschakeld om Cefetra te begeleiden. “Het aanpassen van de regeling voor het jaarinkomen tot 100.000 euro ging redelijk eenvoudig. We hebben onze mensen duidelijk uitgelegd dat die beperking van de pensioenopbouw puur door de overheid is opgelegd. Wij hebben die beperking niet aangegrepen om kosten te besparen, maar de premievrijval budgetneutraal gecompenseerd.

Voor de groep medewerkers met een salaris boven 100.000 euro per jaar was de compensatie lastiger. Dat kwam vooral doordat het heel lang duurde voordat er volledige duidelijkheid van de overheid kwam en omdat mede daardoor de producten van aanbieders lang op zich lieten wachten. Wij wilden graag weten wat er in de markt gebeurde en waar we de voor ons beste oplossing konden vinden.

Vanuit onze prioriteit voor de zorgplicht zijn we begonnen het risicodeel voor het partnerpensioen en het wezenpensioen te verzekeren. Ook hebben we via ABN Amro een collectieve flexibele netto pensioenspaaroplossing gecreëerd voor deze groep medewerkers”. Ook bij deze keuze heeft Montae ons geholpen. “Het is fijn om te kunnen werken met een partij die ons bedrijf, onze mensen en de markt goed kent en die een grote deskundigheid heeft.”