“Blij met review door een onafhankelijke partij”

“Het verschil met het verleden was dat de opdrachtaanvaarding dit keer helemaal formeel moest worden vastgelegd. Dat wilden we het liefst zo goed mogelijk doen. Daarom hebben we Montae erbij gehaald voor een review door een onafhankelijke partij”.

Floor Briedé is Hoofd Pensioenbeheer bij PME, het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro. Het beheert de pensioenen van bijna 625.000 actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers van in totaal 1.282 ondernemingen en heeft een pensioenvermogen van bijna € 40 miljard.

MN verzorgt de uitvoering van de regeling. Floor is binnen het bestuursbureau verantwoordelijk voor het pensioenbeheer. Haar afdeling van 13 medewerkers bestaat grotendeels uit regionaal actieve werknemers- en werkgeversconsulten.

Goed samenspel

Door een wijziging van de Pensioenwet moeten besturen van pensioenfondsen nu formeel de opdracht van de sociale partners aanvaarden om de pensioenregeling uit te voeren. Bij PME is dat altijd een goed samenspel geweest van de sociale partners en het pensioenfonds. “Om een regeling te kunnen afspreken, zijn de sociale partners afhankelijk van de data die ze aangeleverd krijgen van het pensioenfonds over bijvoorbeeld het deelnemersbestand en de financiële positie”, vertelt Floor.

Bijzonder aan het hele traject was dat het grotendeels in samenwerking met PMT, het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metaal en Techniek, is uitgevoerd. Beide fondsen hebben sinds januari 2015 dezelfde basisregeling met een aantal verschillen dat vooral de overgangsregelingen betreft. “We zaten aan tafel met de sociale partners van beide sectoren en met de besturen van beide fondsen. Dat zijn veel mensen en daardoor had het overleg gemakkelijk chaotisch en stroef kunnen verlopen. Maar alle partijen hebben zich heel constructief en betrokken opgesteld. Iedereen wilde zich inzetten voor een goed uitvoerbare en betaalbare pensioenregeling. Dat is gelukt.”

Nauwlettend kijken naar uitvoerbaarheid

Een voordeel was dat zowel PME als PMT de uitvoering aan MN heeft uitbesteed. “MN controleerde onder meer of de regeling die de sociale partners hadden afgesproken, administratief uitvoerbaar was en voldeed aan de wettelijke bepalingen. Dat gebeurde altijd al, maar nu werd het expliciet vastgelegd. Ortec Finance controleerde of de regeling financieel haalbaar was en dus onder meer of de premie voldoende was om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan onze pensioenverplichtingen.”

Floor vertelt dat de premie al in een vroegtijdig stadium is afgesproken. “Dat is bepalend voor het kader waarbinnen je afspraken kunt maken. We hebben geen punten gehad waarvan wij als pensioenfonds zeiden: dit is niet uitvoerbaar. Dat komt doordat we gedurende het hele proces met elkaar om de tafel hebben gezeten, waarbij we steeds nauwlettend hebben gekeken naar de uitvoerbaarheid van de afspraken.”

Montae vulde rol op eigen wijze in

Wat is de rol van Montae geweest. “Montae heeft als onafhankelijke partij een review gedaan op de uitvoeringstoets van onze administrateur, waarbij gekeken is of de regeling administratief en communicatief uitvoerbaar is en juridisch en fiscaal”, zegt Floor. “Mooi daarbij vond ik dat Montae niet op de stoel van MN is gaan zitten. Montae heeft veel van de besprekingen bijgewoond en vooral geluisterd en waargenomen. Toen de stukken eenmaal klaar waren heeft Montae ze bestudeerd en daarover opmerkingen gemaakt en vragen gesteld aan de opstellers van de uitvoeringstoets. Dat deed ze op een manier die voor ons ook heel inzichtelijk was. Ik vind dat Montae haar rol op een heel eigen wijze goed heeft ingevuld. Voor ons was het prettig om van een onafhankelijke partij de bevestiging te krijgen dat we het goed hadden gedaan.”

Regeling aanzienlijk vereenvoudigd

Floor kijkt met voldoening terug op het proces van de opdrachtaanvaarding. “Een belangrijk pluspunt is dat de regeling aanzienlijk is vereenvoudigd. Daar zijn we als fonds blij mee omdat dit de uitlegbaarheid naar de deelnemers makkelijker maakt. Het is fijn dat PME en PMT nu in de basis dezelfde regeling hebben, want er zijn veel overgangen van deelnemers en werkgevers van de ene sector naar de andere. Er waren nog een paar punten waarover de sociale partners begin dit jaar nog geen overeenstemming hadden bereikt. Dat is ondertussen ook geregeld en vanaf 1 januari 2016 hebben we, met uitzondering van de overgangsbepalingen, dezelfde pensioenregeling.”