“Mensen laten zien dat pensioen ook leuk kan zijn”

“Ik vind het belangrijk dat medewerkers niet alleen weten wat voor pensioenregeling ze hebben, maar vooral ook wat ze er allemaal mee kunnen doen. Dat ze zich ervan bewust zijn dat pensioen ook leuk kan zijn. Dat je erdoor kan genieten van het leven.”

Hanco van Geest is bij Fokker Technologies verantwoordelijk voor compensation en benefits van alle Fokker bedrijven. Hij ziet erop toe dat de regelingen voor het personeel netjes worden uitgevoerd. Hij somt een hele lijst op: een basis pensioenregeling, een excedentregeling tot 100.000 euro, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een extra verzekering voor nabestaanden, een aanvullende bruto spaarregeling en een netto spaarregeling en nog drie hiaatverzekeringen.

De pensioenregelingen zijn bij PME ondergebracht en de aanvullende spaarregelingen bij Robeco. Daarnaast kent Fokker voor een aantal medewerkers een Voorwaardelijk Extra Pensioen (VEP) dat is ondergebracht in een aparte stichting voor wie Montae de administratie en de bestuursondersteuning verzorgt.

Pensioenvooruitzichten

Hanco neemt ons voor het ontstaan daarvan mee door een stukje historie. “In 2011 is Fokker losgemaakt van het Stork concern. Dat had een eigen pensioenfonds en Montae was een van de partijen die betrokken was bij de overgang van die pensioenen naar het bedrijfstakpensioenfonds PME. Daar gingen dus ook onze pensioenen naartoe. Een aantal medewerkers had voorwaardelijke extra pensioenrechten die niet meekonden naar PME. Het waren pensioenvooruitzichten waarvoor nog geen pensioenrechten waren ingekocht. Pas op het moment dat de betrokken werknemers besluiten met pensioen te gaan, zal de werkgever die rechten gaan inkopen.”

Hanco vertelt dat het gaat om een regeling voor een gesloten groep medewerkers. “Er is een aparte stichting voor opgericht. Montae heeft dat geregeld. Zij verzorgt de administratie, ondersteunt het bestuur van de stichting en onderhoudt de contacten met de aangesloten werkgevers. Daar zijn grote bedrijven bij die zelf administratief veel kunnen regelen, maar ook kleintjes die zwaar leunen op de specialistische kennis van Montae.”

Hoge kwaliteit

Hanco is heel tevreden over hoe Montae alles regelt voor dit aparte stuk pensioen. “De extra aanvullende rechten zijn voor individuele werknemers heel belangrijk voor hun toekomstige pensioeninkomen. Daarom is het essentieel dat die rechten nauwkeurig worden geadministreerd. Montae doet dat op een uitstekende wijze.

Stukken worden goed voorbereid en Montae denkt proactief met ons mee.”  Het gaat dus om een gesloten groep werknemers die dat extra voorwaardelijk pensioen krijgen als ze tot het eind van hun loopbaan bij Fokker in dienst blijven. Uiteindelijk zal volgens de fiscale regels de regeling in 2020 tot een eind komen en dan zal ook de stichting ophouden te bestaan. Ondertussen blijft er geregeld werk aan de winkel. Zo is Fokker onlangs overgenomen door GKN, een groot internationaal bedrijf met ruim 55.000 werknemers in meer dan 30 landen. Het betekent dat de VEP regeling gewaardeerd moet worden volgens de internationale boekhoudregels en vervolgens ingebracht in de boeken van het nieuwe moederbedrijf.

Elkaar leren kennen

Voor Hanco zijn het drukke tijden. “Beide bedrijven hebben afgesproken dat ze gedurende 90 dagen elkaar gaan leren kennen.” Hanco verwacht niet dat er over het pensioen veel discussies zullen zijn. “De premie is gemaximeerd en als er tekorten zijn komen die ten laste van de pensioenen van de deelnemers. Behalve de vaste kosten zijn er dus geen bijzondere verplichtingen voor de werkgever.”

Pensioenbewustzijn verhogen

Naast zijn dagelijkse werkzaamheden rond de verschillende regelingen, heeft Hanco een speciale passie om het pensioenbewustzijn van de medewerkers te vergroten. “Ik vind het belangrijk dat medewerkers niet alleen weten wat voor pensioenregeling ze hebben, maar vooral ook wat ze er allemaal mee kunnen doen. Dat ze zich ervan bewust zijn dat pensioen ook leuk kan zijn. Dat je erdoor kan genieten van het leven. We hebben daarvoor een heel actief pensioencommunicatiebeleidsplan. Naast formele sessies waar externe specialisten van bijvoorbeeld PME en Robeco technisch uitleggen hoe het pensioen in elkaar steekt, organiseren we ook informele sessies. We noemen dat het pensioencafé en het doel is dat werknemers met elkaar in gesprek gaan over pensioen. Dat bijvoorbeeld iemand die heeft gekozen voor deeltijdpensioen vertelt over zijn ervaringen. Dat het binnen Fokker kan en dat je er met je leidinggevende over kunt praten. Ik zit erbij om die discussies te faciliteren, maar het is de bedoeling dat de aanwezige medewerkers vooral met elkaar over pensioen praten. Dat je er rekening mee moet houden dat je straks misschien op je 63ste niet meer zo gezond bent als nu je 59 bent of dat je als je geen partner hebt en wat gaat schuiven met je pensioen wellicht meer hebt dan je had gedacht. Het moet nog een beetje groeien, maar de reacties zijn heel goed en dan gaat zoiets bij een bedrijf als Fokker als een lopend vuurtje.”