“Goed om als OR eigen adviseur in te schakelen”

“De werkgever had een pensioenadviseur van de werkgeversorganisatie. Natuurlijk behoort die onafhankelijk te zijn. Maar het leek ons als OR toch goed om een eigen adviseur in te schakelen om met een frisse blik naar de voorstellen te kijken en tegengas te kunnen bieden als dat nodig mocht zijn. In het verleden hebben we al eens een beroep op Montae gedaan, dus zodoende hebben we weer bij hen aangeklopt.”

Frank Verhoof is lid van de ondernemingsraad van de Nederlandse vestiging van Messer Group. Die is onderdeel van een wereldwijde onderneming die industriële gassen produceert met het accent op Europa en China. Het bedrijf is met 5.300 medewerkers in 33 landen actief. Bij de vestiging in Moerdijk werken ongeveer 30 mensen.

Specifieke pensioenkennis

Messer had een eindloonregeling maar gaat vooral vanwege de sterk gestegen kosten over op een middelloonregeling. Daarnaast moest de regeling natuurlijk voor het eind van dit jaar worden aangepast aan de gewijzigde belastingregels voor pensioenopbouw. “Het is niet zo dat de werkgever wilde bezuinigen op de arbeidsvoorwaarde pensioen”, zegt Frank. “Het doel was een zo goed mogelijke regeling met hetzelfde budget.”

Henry van Eck ging als adviseur de OR bijstaan. “Daar zijn we blij mee, want Henry brengt de pensioenkennis mee die wij ontberen. We hebben een OR van maar drie man, van wie ik de oudgediende ben en de andere twee leden nieuw zijn. Het ontbreekt ons dus aan specifieke pensioenkennis. Henry weet hoe je de pensioenzaken moet aanpakken, hoe je berekeningen moet maken en ook andere oplossingen kan bedenken. Onze directie wordt eveneens bijgestaan door een pensioenadviseur. De samenwerking tussen die adviseur en Montae verloopt goed.”

Uitleg in gewone mensentaal

“We wachten nu als OR nog op een formeel instemmingsverzoek, maar daarna wordt alles in werking gezet om over te gaan op de nieuwe regeling. Binnenkort gaan we de wijzigingen uitgebreid toelichten aan de medewerkers. Onlangs is besloten dat Henry die presentatie mag geven. Hij heeft de gave de lastige pensioenmaterie in gewone mensentaal uit te leggen. Dat is belangrijk voor een goed begrip door onze medewerkers.”