“Een uitzonderlijke regeling voor een uitzonderlijk bedrijf”

“Met voorbeelden van regelingen bij vergelijkbare ondernemingen binnen onze eigen tak van industrie is Inge erin geslaagd onze achterban te laten zien dat de pensioenregeling, ook na de aanpassingen, nog met kop en schouders uitstak boven de rest.”

Fred Hoogendoorn en Nico Broekhof zijn namens de ondernemingsraad lid van de pensioencommissie van Quaker Chemical. Het in Uithoorn gevestigde bedrijf is onderdeel van een groot internationaal concern dat chemische producten voor verschillende industrieën maakt.

Montae trad op als adviseur van de ondernemingsraad bij de totstandkoming van een nieuwe pensioenregeling. Hans Kennis had tien jaar geleden al eens geholpen in een voorgaand pensioentraject. Door de positieve ervaring van toen is Montae nu weer ingeschakeld, waarbij Inge Bakker de OR bijstond. De werkgever had een eigen pensioenadviseur. Fred en Nico zijn OR-leden die zich in het afgelopen jaar door zelfstudie intensief hebben verdiept in de pensioenmaterie.

Weinig begrip op de werkvloer

“De directie wilde af van de enorme jaarlijkse stijging van de pensioenkosten”, zegt Nico. “In 2012 was die stijging bijvoorbeeld 9% en dan praat je in een bedrijf als het onze wel over tonnen. Het ging overigens niet alleen om de pensioenregeling. De directie wilde ook de ziektekostenverzekering iets versoberen om dezelfde reden. Op de werkvloer was er weinig begrip voor deze plannen. Het gaat heel goed met het bedrijf, er wordt winst gemaakt en de beurskoers is omhoog geschoten. Toen hebben wij tegen de directie gezegd: wij gaan als OR niet uitleggen aan de medewerkers waarom die versobering van de arbeidsvoorwaarden toch nodig is. Dat moeten jullie zelf doen. De Managing Director Europe is toen voor de troepen gaan staan en heeft dit met verve gedaan.”

Afschaffing premievrij pensioen onbespreekbaar

Fred legt uit dat de medewerkers zelf de pijn van de stijging van de pensioenkosten niet voelden omdat de volledige premie door de werkgever werd betaald. “We hebben meteen als OR binnen de pensioencommissie duidelijk gemaakt dat afschaffen van het premievrije pensioen geen optie zou zijn. Een bepaalde versobering zou bespreekbaar zijn, maar we wilden absoluut vasthouden aan het premievrije pensioen.”

Fred en Nico erkennen dat Quaker een riante regeling had. “We zijn een uitzonderlijk bedrijf met een uitzonderlijke regeling. Bij Nationale-Nederlanden (NN) hadden we een DB middelloonregeling met een opbouwpercentage van 2%. De werkgever betaalde de volledige premie en we hadden ook een onvoorwaardelijke indexatie. Het opbouwpercentage is nu van 2 naar 1,75% gegaan. Bij het pensioengevend salaris rekenden we altijd met 14 maanden. Dat is 13 maanden geworden, maar als compensatie daarvoor is de franchise flink verlaagd. Het premievrije pensioen is gebleven, net als de onvoorwaardelijke indexatie, zij het dat daaraan nu wel een maximum is gesteld.”

Het pensioencontract is bij NN gebleven en is, mede met het oog op toekomstige verdere overheidsmaatregelen, afgesloten voor een periode van twee jaar.

Nog steeds mooie regeling

Naast de interne onderhandelingen over de pensioenregeling, speelden ook de beperkende maatregelen van de overheid. “Vanaf het begin was het duidelijk dat we zelf  aan knoppen wilden draaien waaraan de overheid ook  zou draaien”, zegt Nico. “Anders zouden we het risico lopen om twee keer te moeten inleveren.”

Uiteindelijk ligt er nu een resultaat waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn. De werkgever omdat de sterke jaarlijkse stijging van de pensioenlasten er nu uit is en de werknemers omdat hun regeling nog steeds een heel mooie regeling is. Het begrip daarvoor is er, maar wel beperkt. “Zelfs bij de overheidsmaatregelen, zie je dat de mensen daar eigenlijk de werkgever op aankijken”, zegt Fred. “Er wordt iets afgepakt en dan kijkt men in eerste instantie naar het bedrijf.”

Draagvlak creëren

Mede dankzij de inzet van Montae is de nieuwe regeling toch breed geaccepteerd. “Inge heeft ons op verschillende punten goed geholpen”, zeggen Fred en Nico. “Allereerst met de onderhandelingen over de regeling. Ze heeft geholpen bij het ontwikkelen van de kennis van de pensioencommissie en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het creëren van draagvlak voor de aanpassing van de regeling bij de achterban. In een plenaire presentatie heeft zij duidelijk kunnen maken hoe positief onze regeling zich verhoudt ten opzichte van het pensioen van andere bedrijven binnen onze bedrijfstak. Het was een heel waardevolle suggestie van Inge om een spreekuur voor persoonlijke pensioengesprekken te arrangeren. Natuurlijk kun je op basis van maatmensberekeningen een bepaald idee vormen, maar de echte persoonlijke gevolgen worden pas duidelijk in zo’n gesprek. Daar is ruim gebruik van gemaakt. Pas nadat we wisten wat de aanpassingen voor iedereen inhielden, hebben we onze instemming gegeven.”