Head of Human Resources HDI Arnoud Bos:

“HR moet bij pensioen zelf de regie houden”

“Bij pensioen is het belangrijk dat je als HR afdeling goed weet waar het over gaat. Je moet zelf de regie houden. Een adviseur kan niet alle specifieke aspecten van jouw organisatie weten. Maar pensioen is ook een complexe materie en als het gaat over het vergelijken van voorwaarden van verschillende aanbieders en het maken van berekeningen, moet je dat overlaten aan een gespecialiseerde adviseur die daarvoor is opgeleid.”

Arnoud Bos is Head of Human Resources bij HDI. Montae heeft het bedrijf geholpen bij het harmoniseren van zes verschillende pensioenregelingen bij verschillende uitvoerders tot één regeling bij één uitvoerder.

HDI biedt schadeverzekeringen voor bedrijven en is in Nederland één van de grootste verzekeraars op dit gebied. “Onze wortels liggen in de industriële sector”, zegt Arnoud. Wij focussen ons inmiddels breder, namelijk op allerlei soorten bedrijven, die over het algemeen worden gekenmerkt door een complexer risicoprofiel. We verzekeren bijvoorbeeld schade aan opstal, machines of inboedel van bedrijven en fabrieken, maar ook schade die mogelijk ontstaat door stilstand als gevolg van de materiële schade. Te denken valt aan schade door brand, constructies die het begeven of cyber aanvallen. Daarnaast bieden we verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen aan voor bijvoorbeeld notarissen en advocaten, bestuurders of bedrijven in het algemeen.”

Naar één nieuwe oplossing

HDI is onderdeel van een wereldwijd opererend concern met een hoofdkantoor in Hannover. Voor de ongeveer 300 medewerkers in Nederland had HDI zes verschillende pensioenregelingen. “Die situatie is ontstaan door wetswijzigingen, fusies en overnames. We hadden eindloon, middelloon en beschikbare premieregelingen, allemaal met verschillende pensioenleeftijden, opbouwpercentages en franchises. In 2014 en 2015 werden we geconfronteerd met belangrijke wetswijzigingen. Voor ons was dat een goed moment om op zoek te gaan naar één nieuwe oplossing. We wilden toe naar een middelloonregeling bij één uitvoerder. We hadden drie verzekeraars geselecteerd die ons zo’n regeling konden bieden en uiteindelijk is de keus gevallen op Nationale-Nederlanden.”

Goede benchmark

Montae begeleidde HDI bij het uitzetten van de tender, het vergelijken van de voorwaarden en de onderhandelingen met de uitvoerders. “Montae heeft ons ook geholpen met het vormgeven van de nieuwe regeling en heeft alle actuariële berekeningen gemaakt. Verder had Montae iemand met IFRS expertise in huis die de gesprekspartner was voor onze accountant. Daarnaast heeft Montae ons bijgestaan in de onderhandelingen met de OR. Een groot voordeel hierbij was dat Montae intensief betrokken was bij de pensioenonderhandelingen op het niveau van de verzekerings cao. Het helpt enorm in de discussie om zo’n  goede benchmark te hebben. We konden aantonen dat we de wijzigingen niet alleen wilden omdat wij die belangrijk vonden, maar omdat die in de hele sector speelden.”

Middelloonregeling die kwalificeert als DC

Door de lage rente en hogere levensverwachting, gaat de prijs van het pensioen fors omhoog. “Wij hebben het betaalbaar kunnen houden door de middelloonregeling zo vorm te geven dat die volgens de IFRS regels kwalificeert als een DC-regeling”, legt Arnoud uit.

“Omdat de pensioenlasten daardoor meer voorspelbaar worden, hoeven we op onze ondernemingsbalans geen hoge pensioenreserves meer aan te houden. Van de vrijgevallen reserves hebben we een indexatiefonds aangelegd. Via dat fonds kunnen we de pensioenen van onze medewerkers nog lang indexeren. Dat indexatiefonds is buiten bereik van de onderneming geplaatst zodat we er geen reserves voor hoeven aan te houden.”

Zorg over toenemende zorgkosten

Hoe kijkt Arnoud aan tegen de toekomst van het pensioen? “De premies zullen onder druk blijven omdat de rente nog steeds laag is en we gemiddeld nog langer zullen leven. De overheid zet in op langer doorwerken, zelfs eventueel na de 67-jarige leeftijd. Ik voorzie hierdoor nog wel een verdere versobering van het pensioen. Doordat we langer door moeten werken en pensioen duurder wordt hoor ik om mij heen mensen zeggen dat daardoor voor hun pensioen minder belangrijk wordt. Ik raad iedereen aan het belang van een goed pensioen niet te onderschatten. Door vergrijzing neemt ook de vraag naar zorg toe. We weten niet precies wat in de toekomst de kosten van de zorg zullen zijn, maar wel dat die door de toenemende groep ouderen hoger zullen zijn dan nu. Daarom heb je op latere leeftijd een inkomen nodig waarmee je in de kosten voor bijvoorbeeld thuiszorg zult kunnen voorzien. De maatschappij zal deze kosten steeds minder kunnen dragen”.