Een nieuwe pensioenregeling voor NEN, met betrokkenheid van medewerkers

Het Nederlands Normalisatie Netwerk, heeft per 1 januari 2018 een nieuwe pensioenregeling. HR-manager Henny de Wit kijkt terug op een intensief traject. ‘Het vroegtijdig betrekken van OR en medewerkers en een goede informatievoorziening, dat is de crux.’

Casus

NEN is het centrum van normalisatie en ontwikkelt Nederlandse normen, samen met belanghebbenden, zoals overheden en het bedrijfsleven. Ook geeft NEN trainingen op het gebied van de toepassing van normen. NEN is een kennisorganisatie met professionals, in totaal een kleine 300 medewerkers. Henny de Wit: ‘NEN had tot dusver een verzekerde middelloonregeling, eigenlijk altijd tot volle tevredenheid. Maar, er is in de loop der tijd veel gewijzigd: wet- en regelgeving, een lage rente, een hogere levensverwachting. Voor dezelfde premie kregen onze medewerkers dus minder pensioen. Als werkgever willen we natuurlijk een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket bieden. De vraag die we samen met de directie en de OR hebben gesteld: welke pensioenvormen zijn er en wat past het beste bij onze organisatie? We hebben Montae gevraagd ons hierbij te adviseren.’

De stappen

De Wit: ‘Allereerst hebben we ons verdiept in de pensionvormen. Daarna zijn we in dialoog gegaan met onze medewerkers: wat leeft er, welke wensen zijn er? Pensioen is voor veel medewerkers ingewikkeld en ver weg, zo bleek. Toch kregen we gaandeweg een goed beeld: medewerkers willen graag inzicht hebben, keuzemogelijkheden – medewerkers zitten immers in verschillende levensfasen – en zekerheid voor een goed pensioen. Met deze kennis zijn we terug gegaan naar de directie en de OR, we hebben alle opties bekeken en doorgerekend. En een keuze gemaakt: we hebben nu een beschikbare premieregeling bij een nieuwe pensioenuitvoerder.’

De rol van Montae

‘Montae is het hele traject betrokken geweest. Ze hebben ons geadviseerd over pensioenmogelijkheden, welke afwegingen we daarbij als werkgever kunnen maken en de inrichting van het proces. Het stuk met de medewerkers hebben wij zelf opgepakt, omdat we het belangrijk vonden om met hen in dialoog te gaan. Dat werkte prettig. Vervolgens heeft Montae offertes aangevraagd, onderhandelingen gevoerd én het overleg met de nieuwe uitvoerder. Een fijne ondersteuning.’

Pluspunt: medewerkers hebben meer aandacht pensioen

De Wit maakt de optelsom: ‘Medewerkers betrekken en goede informatievoorziening hebben dit traject tot een succes gemaakt. We hebben collectieve bijeenkomsten georganiseerd, individuele gesprekken, enquêtes. Doordat we veel tijd en aandacht hebben gestoken in het voortraject, is de invoering daarna heel vlot verlopen. Medewerkers weten nu precies hoe de nieuwe regeling in elkaar zit, welke keuzes er zijn en wat de spaarmogelijkheden. Ook de pensioenportal is verbeterd, het is een stuk overzichtelijker geworden, daar zijn we tevreden over. En wat ik vooral aardig vind om te zien: eerst was er nauwelijks aandacht voor pensioen en nu leeft het onder medewerkers.’