“Pensioen toekomstbestendig regelen binnen fiscale beperkingen”

“We hadden onze pensioenregeling ondergebracht bij De Amersfoortse. Toen ons contract vorig jaar zou verlopen, bleek dat De Amersfoortse een vergelijkbaar pensioenproduct niet meer kon bieden. De contracten met De Amersfoortse verliepen via een tussenpersoon. Die wilde voor ons de pensioenscan verzorgen en gaf aan ook in toekomst graag de uitvoering te willen blijven doen. Ik wilde de pensioenscan echter liever laten uitvoeren door een volledig onafhankelijk pensioenadviesbureau dat geen belangen had bij een verzekeringsmaatschappij en / of de uitvoering van de regeling.”

Judith Beyerbacht is HR Manager bij Sqills, een bedrijf dat speciale mid- en backoffice applicaties bouwt voor transactieverwerkende systemen. De klanten zijn grote openbaar vervoermaatschappijen, maar ook organisaties als de Nationale Postcodeloterij. Sqills heeft in Nederland ongeveer 60 vaste medewerkers. Hun pensioen is geregeld via een beschikbare premieregeling.

Contact via LinkedIn

Hoe Judith bij Montae uitkwam, is een mooi voorbeeld van hoe sociale media belangrijk kunnen zijn bij zakelijke transacties. “Henry van Eck van Montae is een voormalig achterbuurjongetje van mij”, vertelt Judith. “We zaten op dezelfde basisschool en deels op de middelbare school. Ik ben later verhuisd, terwijl Henry in Driebergen is blijven wonen. Een paar jaar geleden hebben we gelinked via LinkedIn. Toen ik op zoek moest naar een nieuwe pensioenuitvoerder met behulp van een pensioenadviesbureau, heb ik contact met hem gezocht om eens bij te praten.”

Hulp bij wat we zouden moet willen

Uiteindelijk ging Claudette Blankestijn Judith helpen bij haar zoektocht. “Claudette vroeg ons: wat hebben jullie en wat zou je willen? Dat laatste is best ingewikkeld en Claudette heeft ons echt geholpen te definiëren wat we zouden moeten willen. Als werkgever wilden we in ieder geval dezelfde bijdrage leveren aan het pensioen van onze medewerkers, maar dan wel binnen de bekende fiscale beperkingen die regering heeft gesteld. We wilden graag het pensioen toekomstbestendig regelen zodat we meteen zouden werken met de nieuwe netto premiestaffels.”

Gezamenlijk hebben Judith en Claudette  toen de blauwdruk van de pensioenregeling gemaakt.

Zelf contact zoeken met aanbieders

Claudette stelde een vragenlijst op zodat de verschillende aanbieders dezelfde vragen zouden beantwoorden in het offertetraject. Uiteindelijk werden daarvoor drie PPI’s en een traditionele pensioenaanbieder benaderd. Judith legde die contacten zelf en merkte dat vooral de traditionele partij eigenlijk liever met de adviseur wilde praten dan met de werkgever zelf. “Toch zocht ik dat contact om zelf gevoel te krijgen bij de verschillende partijen. Bij de PPI’s verliep dat soepeler. Dat zijn snelle jongens die graag tot zaken willen komen. Overigens willen ze wel vanuit de wettelijke verplichtingen de zekerheid dat je als klant snapt voor welk complex financieel product je je handtekening zet. Montae heeft ons geholpen bij het naast elkaar leggen van de aanbiedingen. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de prijs, maar ook naar wat de partijen boden en wat voor indruk wij hadden van hun communicatie.”

Uiteindelijk viel de keuze op Aegon PPI voor de pensioenregeling. De verzekeringen voor onder meer WIA bleven bij de Amersfoortse.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Judith is tevreden over de ondersteuning door Montae. “Grote organisaties hebben natuurlijk vaak hun eigen specialisten, maar ik denk dat het voor MKB-bedrijven eigenlijk ondoenlijk is om zo’n ingewikkeld pensioentraject in te gaan zonder adviseur. Claudette heeft ons ook nadrukkelijk gewezen op het belang van goede communicatie naar onze medewerkers. We hebben een bedrijf met vooral jonge mensen die de hele pensioenmaterie helemaal niet boeiend vinden. We hebben twee bijeenkomsten georganiseerd, één in de Randstad en één in Enschede, waarbij de medewerkers voor presentie moesten tekenen. Tijdens die bijeenkomsten bleek dat ze heel weinig wisten van het onderwerp pensioen. Dus alleen daarom waren die bijeenkomsten al nuttig.”

Sommige medewerkers vroegen of het mogelijk was om niet met de regeling mee te hoeven doen. Dat is echter niet toegestaan. Een werkgever is niet verplicht een pensioenvoorziening voor de medewerkers af te sluiten, maar als een werkgever deze secondaire arbeidsvoorwaarde aanbiedt dan is iedere medewerker van 21 jaar of ouder verplicht tot deelname. Aan de pensioenvoorziening is echter ook het nabestaandenpensioen gekoppeld.  Door de huidige babyboom binnen Sqills bleek dat aspect de medewerkers wel aan te spreken. Door dit inzicht zagen de werknemers de toegevoegde waarde van een goede pensioenregeling. “Gelukkig maar, want een goede pensioenregeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde”.