“Montae kijkt altijd een stukje vooruit”

“Een goede bestuursondersteuner dient dienstbaar te zijn, georganiseerd, betrouwbaar, altijd bereikbaar, anticiperend en kundig. Bij Montae vind ik al die eigenschappen terug.”

Harald Linkels is voorzitter van het bestuur van  Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN). Dit pensioenfonds is in 2010 opgericht om de pensioenregeling uit te voeren voor medewerkers bij de overheid, de zorg en het onderwijs op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het fonds telt circa 4.600 deelnemers.

Begeleiding bij oprichting

Harald vertelt dat Montae destijds door de Nederlandse overheid is gevraagd om de oprichting van PCN te begeleiden. “Toen is ook afgesproken dat Montae de bestuursondersteuning zou gaan doen. Dat was nog voordat ik voorzitter werd. Ik vind dat Montae haar rol uitstekend vervult.” Die rol behelst onder meer het voorbereiden en begeleiden van de vergaderingen, het maken van voorleggers en het zorgen voor de achterliggende stukken die nodig zijn voor de bestuursbesluiten.

Cultuur goed aanvoelen

Is het qua cultuur een belemmering dat een Nederlands bedrijf de bestuursondersteuning verzorgt ten behoeve van deelnemers in het Caribisch gebied. “Totaal niet”, zegt Harald. “De match is perfect. PCN is een hybride organisatie, die lokaal in het Caribisch gebied is gevestigd met lokale deelnemers, maar wel te maken heeft met veel Nederlandse wet- en regelgeving. Ook houdt De Nederlandsche Bank toezicht op PCN. Het is dus goed dat een Nederlands bedrijf het bestuur ondersteunt. Daarbij is het zo dat Margo Lelieveld en Hans Kennis, met wie wij veel te maken hebben, allebei veel kennis en ervaring hebben in de regio en de cultuur dus goed aanvoelen.”

Georganiseerd vanuit Nederland

Naast deze twee partners van Montae, heeft PCN geregeld contact met Nathalie Houwaart, die het bestuur adviseert op het gebied van vermogensbeheer en met Ellen Buzing, die zorgt voor de juridische ondersteuning. Antonia Carlos Lopez helpt met praktische en logistieke zaken. Hoewel Montae een kantoor heeft in de regio, wordt de bestuursondersteuning vooral vanuit Nederland georganiseerd.

Onafhankelijkheid is voordeel

“Het is onze ervaring dat Montae altijd een stukje vooruit kijkt”, zegt Harald. “Dan heb ik het niet alleen over het anticiperen op komende wet- en regelgeving. Montae attendeert ons vooraf vaak op vragen die we wellicht van de toezichthouder kunnen verwachten of op zaken die in de toekomst een probleem zouden kunnen worden. Ook in de contacten met onze pensioenuitvoerder let Montae goed op en wijst op zaken die onze aandacht verdienen.” Harald vindt het een voordeel dat Montae een bestuursondersteuner is die volkomen onafhankelijk is van alle externe partijen met wie het fonds samenwerkt en dus vanuit die onafhankelijkheid het functioneren van die partijen kan evalueren. “Bij onze vorige vermogensbeheerder was Nathalie Houwaart vanuit die onafhankelijke rol nauw betrokken. Bij de huidige vermogensbeheerder is dat minder het geval omdat die zelf de zaken heel strak heeft georganiseerd.”

Altijd bereikbaar

Tussen de eilanden en Nederland is er een tijdsverschil van 5 uur. “Dat is geen probleem”, zegt Harald. “omdat Margo altijd bereikbaar is”. Die flexibele houding, de betrokkenheid en de professionaliteit van Montae spreken de PCN voorzitter aan. Heeft hij er ooit aan gedacht om bij PCN zelf een eigen bestuursbureau in te richten? “Als ik puur naar de kosten zou kijken, zou het misschien een overweging zijn, maar ik besef dat ik dan nooit zou kunnen beschikken over alle kunde en kennis die Montae in huis heeft. Wij zijn heel tevreden hoe het nu gaat.”