HR manager Karin Hijma van Plaxis:

“Pensioen moet flexibeler worden”

“Wij zijn een bedrijf dat graag zijn eigen plan kiest, ook wat de arbeidsvoorwaarden betreft. Maar er zijn zaken waarbij je hulp van een externe deskundige nodig hebt. Montae heeft ons goed geholpen met de keus voor de nieuwe pensioenregeling. Wij weten immers niet precies wat er in de pensioenmarkt speelt, wat er beschikbaar is en wat binnen die markt een verantwoorde kostenstructuur is.”

Karin Hijma is HR manager van Plaxis, een in Delft gevestigd bedrijf dat software ontwikkelt op het gebied van geotechniek. Eenvoudig gezegd, kun je met die software berekenen hoe de grond zal reageren bij de aanleg van tunnels, mijnen, viaducten en andere bouwwerken. “Vroeger koos men er bijvoorbeeld voor om bij het berekenen van funderingen grote marges te nemen  zodat die in ieder geval stevig genoeg zouden zijn”, legt Karin uit. “Maar als je met onze software precieze berekeningen maakt, kun je wellicht volstaan met  minder materiaal, waardoor je kosten bespaart.”

Begonnen met drie studenten

Het is allemaal begonnen met een promotieonderzoek van drie studenten aan Technische Universiteit in Delft. Het door hen ontwikkelde model leidde tot de oprichting van Plaxis in 1993. Nu kent het bedrijf ongeveer 70 medewerkers met naast de hoofdvestiging in Delft kantoren in Singapore en Houston. “Zo zijn we wereldwijd 24 uur per dag bereikbaar. Onze klanten zijn ingenieursbureaus en ook universiteiten waar studenten leren werken met onze software. We ontwikkelen niet alleen de software, maar geven ook trainingen en denken mee bij projecten.”

Premievrij pensioen

Karin werkt nu twee jaar bij Plaxis als HR manager. “Onze algemeen directeur deed voor die tijd de HR zaken erbij. Er lag dus een basis waarop ik kan voortbouwen. We groeien snel, zodat recruitment een belangrijk onderdeel van mijn werk is.” Het pensioendossier hoort er ook bij. “Ik had wel ervaring met pensioenen omdat ik altijd op het HR vlak heb gewerkt. Maar dat waren pensioenen die bij cao waren geregeld. Plaxis zit in de vrije sector. Dat maakt een behoorlijk verschil.”

Plaxis vindt een goede pensioenregeling voor haar personeel belangrijk. Het bedrijf heeft een beschikbare premieregeling met een franchise die op het fiscaal minimum zit. “Dat is een prima regeling en die is voor onze medewerkers ook nog eens premievrij”, voegt Karin toe.

Wens voor bepaalde vorm van garantie

De medewerkers konden kiezen uit twee varianten: een beleggingsvariant en een variant met een rentegarantie, waarvoor de meeste medewerkers kozen. “De verzekeraar liet ons weten vanaf 1 januari 2017 de garantievariant niet meer aan te bieden’, vertelt Karin. “We hebben toen de hulp van Montae ingeroepen om te kijken naar de mogelijkheden binnen de markt. Voordat we die zoektocht echt begonnen, hebben we een informatiesessie met onze medewerkers belegd. Daarbij hebben we nog eens uitgelegd wat een beschikbare premieregeling is en verteld dat de garantievariant zou komen te vervallen. We hebben toen gevraagd wat onze mensen wilden. Daaruit kwam naar voren dat velen een bepaalde vorm van garantie wel graag zouden willen. Montae verwachtte dat rentegarantiecontracten bijna niet meer aangeboden zullen worden of hooguit met een heel lage garantie. Wij zijn toen op zoek gegaan naar een alternatief waarbij zo veel mogelijk recht werd gedaan aan de wensen van het personeel.”

Betere voorwaarden

Naast een nieuwe aanbieding van de bestaande verzekeraar werden er twee andere aanbieders voorgesteld. Daarvan werd er één uitgekozen om een presentatie te geven, net als de bestaande verzekeraar. “Uiteindelijk is de keus gevallen op de bestaande verzekeraar. Voor alle medewerkers gaat nu de beleggingsvariant gelden, maar daarbij bestaat dan wel de mogelijkheid om een deel van het opgebouwde kapitaal vast te klikken tegen de dan geldende rente. Zo is er toch een vorm van garantie. Verder kenden we het principe van life cycle beleggen al in de beleggingsvariant van het bestaande contract. In de onderhandelingen met de verzekeraar zijn er uiteindelijk betere voorwaarden afgesproken dan we eerst hadden. Daarvan profiteren alle medewerkers, dus ook degenen die al deelnamen aan de beleggingsvariant.”

Engelstalige communicatie

Een belangrijk aspect naast de financiële voorwaarden om te kiezen voor de bestaande verzekeraar, was de communicatie naar de deelnemers. “Wij hebben veel internationale werknemers en deze verzekeraar biedt een Engelstalig deelnemersportaal met heldere informatie. Het is een portaal dat gekoppeld is aan mijnpensioenoverzicht.nl en je kunt er ook je eventuele lijfrentes inbrengen. Overigens is het de vraag of medewerkers dat allemaal gaan doen. De gemiddelde leeftijd is bij ons 36 jaar en dus is het pensioen nog ver weg. Als we een informatiebijeenkomst over het pensioen organiseren, komen ze overigens wel trouw en dan worden er ook vragen gesteld.”

Vertrouwen

Karin is tevreden over de rol van Montae. “Zij kennen de markt goed. Gedurende het proces kregen wij echt het vertrouwen dat wij voor onze medewerkers de best mogelijke oplossing kozen tegen een verantwoorde prijs. Montae zat aan tafel bij de presentaties van de twee geselecteerde partijen. Dan worden er toch vragen gesteld waar wij zelf niet op gekomen zouden zijn. Montae heeft het proces ook goed begeleid met heldere rapportages.”

Meer flexibiliteit

Kijkend naar hoe het pensioen in Nederland zich gaat ontwikkelen, hoopt Karin vooral dat het flexibeler zal worden. “Wij zijn een internationaal georiënteerd bedrijf en sommige van onze internationale medewerkers weten niet of ze wel altijd in Nederland zullen blijven.

Verder zie ik dat er meer behoefte ontstaat aan zaken als parttime pensioen omdat mensen bijvoorbeeld actief zijn als mantelzorger. Er zijn al verbeteringen zoals de wetswijzing waarbij je niet langer op je pensioendatum je hele opgebouwde kapitaal hoeft om te zetten in een levenslange uitkering, maar kunt doorbeleggen. Maar ik denk dat er meer flexibiliteit nodig is. Ook zou het mooi zijn als je zelf nog wat kunt bijsparen in je pensioenregeling. Met een fiscaal maximale regeling als die van ons kan dat nu niet. De overheid wil graag dat we goed voorbereid zijn op ons pensioen en niet alles in een potje zetten. Daar zou een verruiming van de fiscale mogelijkheden om zelf aanvullend te sparen voor de oude dag bij passen.”