Personeel Hoffmann Bedrijfsrecherche kiest voor premievrij pensioen

“Er was best veel commotie over de pensioenregeling, maar Montae heeft rust gebracht door duidelijk en eerlijk de voor- en nadelen te schetsen van de mogelijkheden. De belangrijkste voorwaarde voor de medewerkers was dat het pensioen premievrij zou blijven. Dat is gelukt. Het is niet een regeling die je straks een pensioen van 70% van je laatstverdiende loon gaat brengen. Daar is iedereen zich van bewust. Als je een beter pensioen wilt, zul je daar zelf iets aan moeten doen.”

Thijs van den Houdt is senior bedrijfsrechercheur bij Hoffmann Bedrijfsrecherche. Daarnaast is hij als secretaris van de ondernemingsraad nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling. Montae was in dit traject de adviseur van de OR.

Hoffmann Bedrijfsrecherche bestaat ruim 50 jaar heeft circa 90 medewerkers. Die houden zich bezig met het bestrijden van sabotage, diefstal van geld en goederen, fraude met computers en fraude met ziekmeldingen bij bedrijven en instellingen. Ook test Hoffmann de beveiliging van computernetwerken van organisaties en doet aanbevelingen voor verbeteringen. Het in Almere gevestigde bedrijf is voornamelijk in Nederland actief, maar indien nodig kan het ook internationaal recherchewerk verrichten. Hoffmann maakt deel uit van de Trigion Beveiligingsdivisie.

Eindloonregeling niet meer haalbaar

Thijs werkt inmiddels 21 jaar bij Hoffmann. Daarvoor was hij douaneambtenaar. Veel van zijn collega’s hebben een ‘opsporingsachtergrond’ bij de overheid en bouwden dus bij het ABP pensioen op. “Hoffmann had oorspronkelijk een eindloonregeling, maar die bleek financieel niet meer te handhaven”, zegt Thijs. “De werkgever wilde maximaal 10% van de loonsom besteden aan de financiering van de pensioenregeling en dat kon niet met de eindloonregeling. We zijn toen in 2003 uitgekomen op een beschikbare premieregeling. De verwachting was dat die een resultaat zou opleveren dat vergelijkbaar was met een fatsoenlijke middelloonregeling. Vooral door de financiële crisis in 2007/2008 bleken de resultaten toch wel heel erg tegen te vallen.  Ik heb toen later contact gezocht met Montae om ons te adviseren bij het komen tot een nieuwe regeling. Ik heb letterlijk gegoogled bij het zoeken naar een adviseur.”

Jip en Janneke taal

Thijs is tevreden hoe het proces, dat door Henry van Eck is begeleid, is verlopen. “Wat ik altijd heb gewaardeerd is dat Henry de zaken heel reëel bekeek, waarbij hij niet alleen oog had voor de belangen van de medewerkers maar ook voor het standpunt van de werkgever. ‘Probeer het ook eens vanuit zijn kant te bekijken’, zei hij dan. Uit de internet enquête die Montae onder het personeel hield, kwam heel duidelijk naar voren dat de medewerkers zelf geen premie wilden betalen voor hun pensioen. Uiteindelijk zijn we toen uitgekomen op een beschikbare premieregeling bij Zwitserleven. Dat is in goed overleg gegaan, ook met de mensen van Facilicom waartoe ons bedrijf nu behoort. De werkgever betaalt 10,8% als beschikbare premie. Ik vind het mooi dat de directie bereid was zelfs iets meer te betalen dan de 10% die als maximum gold. Henry heeft ook een paar keer de voltallige groep medewerkers toegesproken. In, zoals hij dat zelf noemde, ‘Jip en Janneke taal’  en met eenvoudige beelden als zakjes geld, legde hij uit wat de regeling inhoudt, wat de plussen en minnen zijn. Die eenvoud en die eerlijkheid werden gewaardeerd. Voor veel mensen is pensioen toch een moeilijk ver-van-hun-bed onderwerp.”

Regeling biedt basis

De nieuwe regeling biedt medewerkers de mogelijkheid om zelf wat extra te sparen voor hun pensioen. Thijs verwacht dat maar weinig collega’s dat zullen doen. “Voor de meesten is vooral een premievrij pensioen belangrijk. Onze regeling biedt een basis en de rest zien ze later wel.”

TIP: REGELING EERLIJK UITLEGGEN IN EENVOUDIGE TAAL