“Fatsoenlijk pensioen tegen vaste kosten”

“Op advies van Montae hadden wij destijds onze beschikbare premieregeling ondergebracht bij Ohra. Maar wat Montae en wij toen niet konden weten, is dat Ohra onlangs besloten heeft haar portefeuille te verkopen aan Delta Lloyd. Die wilde ons wel adviseren, maar dan krijg je zoiets van wij van Delta Lloyd adviseren Delta Lloyd. We wilden liever een advies van een onafhankelijke partij en zo zijn we weer bij Montae uitgekomen.”

Peter Erdtsieck is directeur/eigenaar van moBius consult, een ingenieursbureau dat de bouwsector adviseert over zaken als bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek, duurzaam bouwen en installatietechniek. Met 13 medewerkers is het een MKB-bedrijf. Peter vindt een fatsoenlijk pensioen belangrijk voor zijn medewerkers, maar wil niet met steeds stijgende kosten worden geconfronteerd. ”Daarom hebben wij geen premiestaffel die oploopt naarmate een medewerker ouder wordt. We betalen voor al onze medewerkers 7,2% van de pensioengrondslag aan premie. Daarnaast kunnen medewerkers besluiten zelf ook nog premie te betalen voor hun pensioen. Ik stimuleer dat. Iedereen maakt hiervan gebruik, maar niet allemaal in dezelfde mate. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers.”

Wat eenvoudiger traject

Peter vond het niet leuk op een andere pensioenaanbieder te moeten overstappen omdat het al een keer eerder was gebeurd. “We hebben dus Montae gevraagd ons te adviseren bij de overstap. Aanvankelijk kwam Montae met een offerte voor een wat uitgebreider selectieproces. Toen hebben wij verzocht om een eenvoudiger traject omdat we de advieskosten in lijn willen houden met omvang van ons bedrijf en onze pensioenregeling. Dat heeft Montae prima opgepakt en vervolgens is er een kort en helder selectieproces doorlopen dat heeft geresulteerd in prima afspraken.”

Geen bandje inspreken

Na enkele aanbiedingen te hebben vergeleken, is er uiteindelijk toch gekozen voor Delta Lloyd. “Daar hadden we een goed gevoel bij”, zegt Peter. “Ik wil een pensioenaanbieder die problemen oplost als ik bel. Ik wil niet een bandje inspreken en dan maar afwachten of je antwoord krijgt. Onze vaste contactpersoon bij Ohra is ook naar Delta Lloyd verhuisd.”

Premiepercentage vasthouden

Moest de regeling ook nog aangepast worden aan de nieuwe fiscale regels per 1 januari 2014? “Eigenlijk wel, maar we wilden heel graag vasthouden aan een premiepercentage van 7,2% naar onze medewerkers toe. Daarom hebben we nu gekozen voor een 3%-rendementsstaffel in plaats van 4%. Met die 3% mochten we ons premiepercentage hetzelfde houden. Het is overigens alleen maar een rendementsstaffel waar je mee rekent. Die zegt niets over het werkelijke rendement.”

Informatie via presentatie

Peter is blij dat er met hulp van Montae weer een fatsoenlijke pensioenregeling is tegen vaste kosten. De medewerkers zijn geïnformeerd via een presentatie van Montae. Die leidde niet tot veel vragen. De medewerkers van moBius consult weten dat hun pensioenregeling voorlopig doorgaat op hetzelfde niveau.