“Het toetsingsgesprek is geen examen, maar het voelt wel zo”

“Die persoonlijke training was echt heel waardevol en heeft bijgedragen aan mijn uiteindelijke goedkeuring als pensioenfondsbestuurder.” René Witjes, bestuurder namens de werknemers bij Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF), is blij met de training die hij bij Montae kreeg ter voorbereiding op het toetsingsgesprek bij De Nederlandsche Bank (DNB).

SPF is het pensioenfonds voor de werknemers in Nederland van SABIC, een wereldwijd chemiebedrijf met 40.000 medewerkers in 50 landen. In Nederland zijn er vestigingen in Geleen, Sittard, Amsterdam, Raamsdonksveer en Bergen op Zoom. SPF heeft in totaal ruim 8.000 deelnemers, onder wie bijna 3.200 actieve deelnemers. Het fonds is ontstaan door een samenvoeging van de fondsen SPF en SABIC IP met het oog op één pensioenfonds voor alle werknemers in Nederland.

Veel vakbonds- en OR-ervaring

René is vanwege die samenvoeging in het bestuur gekomen. Toen er een vertegenwoordiger namens de werknemers in Nederland werd gezocht, vroeg de OR René of dit iets voor hem zou zijn. Hij is als kaderlid van de FNV al vele jaren actief in het vertegenwoordigen van de werknemers. “Ik heb van alles gedaan van ledenservice tot cao onderhandelingen. In dat verband heb ik me wel bezig gehouden met pensioenen. Niet zozeer met het reguliere ouderdomspensioen, maar meer met de flexibele regelingen zoals de levensloop. Ik ben secretaris van de OR in Bergen op Zoom en ben in het verleden secretaris van de Europese OR geweest. Binnen de OR hield ik me ook bezig met het zoeken van mensen voor het bestuur. Dat was best lastig omdat men zich er wel van bewust is dat er tegenwoordig bij het werk voor het pensioenfonds veel meer komt kijken dan vroeger.” Zelf heeft hij ook wel even nagedacht toen hij de vraag kreeg om in het bestuur te komen. “Maar ik heb ja gezegd omdat ik het onderwerp pensioen heel interessant vind.”

Bestuurswerk combineren met fulltime baan

René combineert zijn taken als fondsbestuurder en OR-secretaris met een fulltime baan als shift coach. “Ik ben leidinggevende over een ploeg medewerkers in de fabriek. In die rol ben ik vaak meewerkend voorman. We werken in een 5-ploegendienst, dus ook nachtdiensten en feestdagen. In de nachten is het vaak wat rustiger en dat is een goed moment om de stukken voor de bestuursvergaderingen door te nemen. Gelukkig heb ik een goede vervanger, want ik ben natuurlijk nogal eens weg vanwege pensioenfondsverplichtingen.”

Voorbereiding op toetsingsgesprek

René bracht veel vakbonds- en OR-ervaring mee, maar moest voor zijn bestuurstaak nog flink wat pensioenkennis vergaren. “Ik heb bij SPO een opleiding gedaan en geschiktheidsniveau A afgerond. Daar ben ik ongeveer drie tot vier maanden intensief mee bezig geweest. Bij SPF willen we dat alle bestuursleden uiteindelijk (minimaal) op geschiktheidsniveau B zitten, dus het traject naar niveau B is aansluitend aangezet.”

Ondertussen moest hij op 23 februari van dit jaar verschijnen voor de toetsing pensioenfondsbestuurder bij DNB. “In de uitnodigingsbrief wordt wel gezegd dat het geen examen is, maar het voelt wel zo. Het is redelijk formeel. Op mijn werk heb ik nooit een pak aan, maar voor het toetsingsgesprek heb ik het toch maar aangetrokken. Het toetsingsgesprek is ook behoorlijk definitief. Je haalt het of je haalt het niet. Dat weten we bij SPF ook en daarom kreeg ik de mogelijkheid om bij Montae een voorbereiding te doen op het toetsingsgesprek.”

Kennis bijspijkeren

Op 19 januari ging René naar Montae waar hij een gesprek had met Sander Baars en René den Hertog. “Het verliep heel plezierig. Sander deed het gesprek en René luisterde vooral en maakte aantekeningen. In het gesprek kwamen de drie aspecten aan de orde waarop DNB toetst: bestuurlijke ervaring, professioneel gedrag en kennis. Al snel was duidelijk dat het met die eerste twee wel goed zat, maar dat de kennis beter zou kunnen. Ik kreeg aan het eind het aanbod om voor het toetsingsgesprek nog een persoonlijke sessie te hebben om die kennis bij te spijkeren. Op 12 februari heeft René den Hertog me een dagdeel een heel intensieve cursus gegeven op basis van onze eigen fondsdocumenten zoals het jaarverslag en de ABTN. René den Hertog heeft een engelengeduld en heeft allerlei financiële en economische aspecten met me doorgenomen. Daar heb ik echt veel aan gehad.”

Zeg het gewoon als je iets niet weet

Op 23 februari toog René naar Amsterdam voor het gesprek. Hoe is het hem bevallen? “Het was pittig. De twee DNB gesprekspartners gingen eigenlijk niet zozeer in op de aspecten bestuurlijke ervaring en professioneel gedrag waar ik me comfortabel bij voelde. Het ging eigenlijk meteen over de kennis en dat ging soms best diep. Soms vragen ze door om te kijken wat je echt weet. Ik heb een paar keer moeten zeggen dat ik iets niet wist. Sander en René hadden me dat ook aangeraden: als je iets niet weet, zeg het gewoon en ga niet proberen erom heen te praten. Toen ik wegging, dacht ik eigenlijk dat ik het niet had gehaald. Maar na enkele dagen werd ik gebeld dat ik geschikt was bevonden. Waar ik tot dan toe als toehoorder deelnam aan de vergaderingen, ga ik nu echt meebesturen.”