“Naar nieuwe bestuursstructuur onder bijzondere omstandigheden”

“De keus voor het bestuursmodel heeft zich afgespeeld onder hele bijzondere omstandigheden voor ons fonds. We wisten dat eind 2013 de overeenkomst met de herverzekeraar zou aflopen en dat tegelijkertijd de financieringsovereenkomst met de werkgever eindigde. Daarbij was de werkgever aan het studeren op een nieuwe pensioenregeling.”

Sybrand Nauta is directeur van het bestuursbureau van Stichting Pensioenfonds Achmea, dat in totaal circa 28.000 deelnemers heeft. “We hadden al een paritair model en dat hebben we gehouden”, zegt Sybrand. “We zijn wel in een heel vroeg stadium in 2012 begonnen met het bestuderen van de verschillende modellen. We hebben notities geschreven en discussies gehad, waarbij we ook onze deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht hebben betrokken. Maar we hadden een bestuur dat uitstekend functioneerde en samenwerkte met de verschillende fondsorganen. We wilden, om maar in termen van het WK voetbal te spreken, met dat goed inspeelde team die belangrijke wedstrijd gaan spelen. Het zou niet verstandig zijn om bij zo’n complexe operatie veranderingen aan te brengen in onze bestuursstructuur.”

Grote veranderingen

Er zijn inderdaad ingrijpende wijzigingen bij het fonds. Van een volledig herverzekerd fonds bij het levensverzekeringsbedrijf van Achmea, staat het fonds nu op eigen benen en de pensioenregeling is gewijzigd van een DB regeling in een CDC regeling. “Dat zijn grote veranderingen. Als verzekerd fonds hadden we toch een garantie op de nominale pensioenuitkeringen, waardoor er nauwelijks  risico op afstempelen was.  Nu is dat anders en ligt het risico meer bij de deelnemers. Overigens staat ons fonds er goed voor met een dekkingsgraad van 123,8%. En we hebben een financieringsovereenkomst met de werkgever waarin meer dan 1/3 van de premie is bedoeld voor indexatie en solvabiliteit. Dat we nu op eigen benen staan, betekent ook dat we ons vermogensbeheerbeleid en toeslagenbeleid weer zelfstandig moeten inrichten op basis van de ALM studie.”

Het gaat om de belangen van de deelnemers

Sybrand geeft aan dat de veranderingen rond het fonds aanleiding zijn om de governancestructuur nog eens tegen het licht te gaan houden. Daarbij kan dan dankbaar gebruik worden gemaakt van het gedane voorwerk. “We  willen opnieuw bekijken of het paritaire model met alle commissies nog wel de beste oplossing is voor ons of dat we misschien naar een one-tier board toe moeten of zelfs naar een bestuur met externe professionals. Dat laatste past echter niet zo bij de cultuur van Achmea en is vanwege de beschikbare deskundigheid niet direct voor de hand liggend.” De pensioenuitvoering van het fonds is binnen het concern  naar Syntrus Achmea gegaan. “Het lijkt een beetje op de slagzin ‘Wij van WC-eend adviseren WC-eend’, maar het is niet zo voor de hand liggend als het lijkt”, zegt Sybrand. Uiteindelijk gaat het erom waarmee de belangen van de actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden het meest zijn gediend. Ook  horen we De Nederlandsche Bank ervan te overtuigen dat dit de beste deal is. Daarom hebben een extern bureau in de arm genomen dat nog geen enkele contractuele binding had met  de werkgever en de beoogde uitvoerders om een marktvergelijking te doen. De aanbieding van Syntrus paste het beste en is getoetst op markconformiteit. Het moet onomstotelijk helder zijn dat er sprake is geweest van een objectief proces en faire onderhandelingen.”

Spiegel voorhouden

Montae heeft samen met het bestuursbureau het projectmanagement gedaan van het grote veranderingstraject bij het pensioenfonds van Achmea. “De relatie met Montae is gebaseerd op het uitvoeren van het adviserend actuarisschap. In de slipstream daarvan hebben we ook de brede expertise van Montae leren kennen en daar maken we graag goed gebruik van De relatie gaat terug tot de fusie van de pensioenfondsen van Achmea en Interpolis in 2009. De ervaringen zijn steeds positief geweest. Montae is een partij die de sfeer en de bijzondere positie van ons pensioenfonds goed aanvoelt. De toegevoegde waarde in de relatie zit niet zo zeer in de pensioenkennis, want die hebben wij bij Achmea zelf in ruime mate in huis. Die zit vooral in de onafhankelijke blik. Wij kennen vooral de omgeving van ons pensioenfonds. Montae kent het hele speelveld en kan ons een spiegel voorhouden en zeggen: heb je het ook al eens van die kant bekeken? In die zin is Montae een belangrijk klankbord voor ons bestuur en bestuursbureau. Soms, als we het heel druk hebben met allerlei onderwerpen, kan Montae ook inspringen met praktische hulp zoals bij het schrijven van nota’s of het aanpassen van documenten. Het projectmanagement voor de transitie wordt nu langzaam afgebouwd. In september moeten we daarmee klaar zijn. Maar de rol als adviserend actuaris blijft en ook zullen we vast weer advies zoeken bij vragen over governance en vermogensbeheer.”