“Medewerkers zijn heel huiverig om aan hun pensioenpot te komen”

“Vlak voor dit interview had ik een medewerker op bezoek die binnenkort met pensioen gaat. Dan vraag ik altijd naar de voorbereiding op het pensioen en de verwachtingen ervan. Hij was nog geen 65 en had nagedacht over wat hij nog met zijn leven wilde. Hij ging zich verdiepen in de financiële kant van het pensioen en ontdekte dat dit – zoals hij het zelf zei – 100% meeviel. Dus waarom nog verder werken als hij nu kon stoppen. Dat zien we vaak. Mensen weten vaak niet half hoeveel er in de pensioenpot zit.”

Theo de Weert is Manager HRM Arbeidszaken & Services bij ProRail, dat ongeveer 4.500 medewerkers heeft. Waar de NS zorgt voor het materiaal, de reizigers en treinen, doet ProRail al het andere werk aan het spoor zoals het onderhoud, het bouwen van stations en tunnels, de treinenloop en het zorgen voor de dienstregeling. Dat laatste niet alleen voor de NS maar ook voor de diverse (regionale) reizigers- en goederenvervoerders die gebruik maken van het spoor. Theo vertelt dat er bij ProRail veel hoogopgeleide technische mensen werken, die vooral een regiefunctie hebben. “We contracteren diverse partijen voor het uitvoerende werk. In totaal hebben we vele duizenden mensen aan het werk.”

Maatschappelijk relevant

ProRail is een dynamisch bedrijf waar mensen graag en ook lang werken. “Het werk dat wij doen is maatschappelijk relevant”, zegt Theo. “Het gaat om mobiliteit in Nederland en dat proberen we ook op een duurzame manier te doen. Bij ons gebeurt er altijd wel wat. De media volgen ons intensief en kritischHet gaat de laatste tijd de goede kant op, maar we zijn zo goed als de laatste verstoring.”

Lange dienstverbanden

Theo vertelt dat de lange dienstverbanden een belangrijke reden zijn waardoor de ProRail medewerkers vaak een aanzienlijke pensioenpot hebben opgebouwd. “We hebben een goede middelloonregeling”. De medewerkers van ProRail bouwen pensioen op bij Stichting Spoorwegpensioenfonds, dat 29.000 actieve deelnemers telt en een belegd vermogen heeft van € 15,6 miljard.

Persoonlijke pensioengesprekken

Omdat mensen er vaak voor kiezen om langdurig bij het spoor te werken, hechten ze sterk aan zekerheid. “In het verleden hebben onze medewerkers zich heel weinig zorgen gemaakt over hun pensioen, want dat was allemaal goed geregeld. Door alle veranderingen van de laatste jaren en de aandacht in de media is het pensioenbewustzijn toegenomen en zien we dat mensen meer bereid zijn zich in hun pensioen te verdiepen. Omdat we merkten dat medewerkers over het algemeen heel huiverig zijn om aan hun pensioenpot te komen, zijn we pensioeninformatiegesprekken gaan organiseren. Pensioen is best een ingewikkeld onderwerp. Als het gaat over hoe mensen de laatste jaren van hun werkzame leven willen invullen, dan blijkt de creativiteit niet zo groot te zijn. Willen ze fulltime blijven werken of parttime, willen ze eerst een hoger pensioen en later een lager pensioen? Daar is nog veel onduidelijkheid over en wij willen onze mensen helpen daarover na te denken door hen actiever op te zoeken. Een gesprek aan tafel is een heel krachtig communicatiemiddel. Medewerkers van het pensioenfonds helpen ons hierbij.”

Pensioen vaak valt mee

Theo vertelt dat ProRail is begonnen met dit pensioenspreekuur bij de verkeersleidingsposten en overweegt het in te voeren op andere plaatsen “Vooral medewerkers die richting 60-plus gaan komen ernaar toe. Velen van hen ontdekken dat het best meevalt wat er voor hen aan pensioen is gereserveerd en dat er mogelijkheden zijn om eerder met pensioen te gaan of gebruik te maken van de andere keuzes. Bij de verkeersleiding werken de mensen in roosters met ook nachtdiensten erbij. Dat is best zwaar. Ook voor onze incidentenbestrijders is het werk fysiek en geestelijk zwaar, want dit zijn de mensen die het spoor op moeten als er iemand is aangereden door een trein.”

Partnership met Montae

Montae is bij ProRail houder van het pensioendossier. “Qua omvang zitten we als bedrijf op de wip”, zegt Theo. “We zijn net te klein om zelf een aparte pensioenadviseur in dienst te hebben. Bovendien wordt dat een eenling die ook niet fulltime met alle pensioen onderwerpen bezig kan zijn. Daarom zijn we een partnership aangegaan met Montae. Dat hebben we heel zorgvuldig voorbereid met een goede uitwisseling van alle relevante stukken. Er zijn nu bij Montae twee mensen die heel goed weten hoe de pensioenregeling van ProRail eruitziet. Zo kunnen we heel snel schakelen met elkaar. Zij kunnen indien nodig collega’s van verschillende disciplines raadplegen.  In de praktijk werkt deze methode heel goed. Zij helpen ons beleidsmatig om keuzes voor te bereiden. Het is tweerichtingsverkeer. Wij komen met vragen en Montae doet ons voorstellen op basis van wat zij in de pensioenmarkt zien. De discussie rond het verhogen van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar is daar een mooi voorbeeld van.”

Persoonlijk contact

Als we Theo de Weert tot slot vragen naar een pensioentip waar andere werkgevers iets aan kunnen hebben, komt hij weer terug bij het pensioenspreekuur. “Het vergroten van de pensioenbewustheid is al een hele tijd een actueel thema. We mogen nooit onderschatten hoe complex pensioen voor de meeste mensen is. Het gaat niet alleen om pensioen maar ook om financiële planning. Daar moet je mensen bij helpen. Er zijn allerlei fantastische websites en portals ontwikkeld, maar het persoonlijk contact is verreweg het belangrijkst. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt. We zijn aangenaam verrast door de reacties op het pensioenspreekuur. Er zijn medewerkers geweest die na zo’n gesprek binnen een paar maanden gestopt zijn met werken en nu genieten van hun pensioen.”