Roel le Pair, Eindhoven Airport:

“Vertrouwensband bepalend bij nieuw pensioencontract voor Eindhoven Airport”

Vertrouwen is belangrijk in de maatschappij en zeker in de pensioensector. Roel le Pair, CFO van Eindhoven Airport, was jaren geleden bij het kiezen van een pensioenregeling voor het personeel goed geholpen door Claudette Blankestijn. Toen vorig jaar de vernieuwing van het pensioencontract aan de orde was, ging hij via internet naar haar zoeken. Ze bleek inmiddels bij Montae te werken. De plezierige samenwerking van toen kreeg een vervolg, zij het onder een andere vlag.

Eindhoven Airport heeft 45 medewerkers

Dat is een bescheiden aantal als je nagaat dat het vliegveld in 2015 de grens van meer dan 4 miljoen passagiers overschijdt. “Heel veel functies worden uitbesteed”, legt Roel uit, die al 21 jaar bij de luchthaven werkt en het bedrijf gestaag heeft zien groeien tot een bloeiende, financieel gezonde onderneming. “Formeel gesproken is Eindhoven Airport een militair vliegveld. Dat houdt in dat de verkeersleiding en de brandweer door Defensie worden verzorgd. Ook voor andere diensten zoals de afhandeling (check-in, bagagehandling en het boarden) schakelen we andere partijen in. Dagelijks lopen hier een paar honderd mensen rond die zorgen dat de luchthaven draait. De luchthaven Schiphol, de provincie Noord-Brabant en de stad Eindhoven zijn onze aandeelhouders”.

Landschap overzien

De pensioenregeling van Eindhoven Airport is een middelloonregeling bij Nationale-Nederlanden met een voorwaardelijke  indexatie als er voldoende rendement wordt behaald. Omdat het contract met Nationale-Nederlanden afliep en er ook aanpassingen in de regeling moesten plaatsvinden, ging Roel op zoek naar Claudette om hem daarbij te helpen. “Je hebt iemand nodig die het hele landschap overziet en die weet wat in de markt gebruikelijk is. Wij wilden graag een regeling die zoveel mogelijk gelijkenis vertoonde met het aflopende contract, met als belangrijke randvoorwaarde een evenwichtige, marktconforme verdeling tussen werknemers- en werkgeversbelangen. Montae heeft toen bekeken welke aanbieders daaraan konden voldoen. Uiteindelijk zijn we toch weer bij Nationale-Nederlanden uitgekomen. Er was nog een partij die vrijwel vergelijkbare condities bood. Dan geeft toch de doorslag dat je al ervaring hebt met Nationale-Nederlanden en dat je de administratieve  procedures kent.”

Weinig verandering door belastingmaatregelen

Wat de belastingmaatregelen per 1 januari betreft, hoefde er niet veel te veranderen. “Wij hanteren een opbouwpercentage van 1,75%. Dat was en is ook in de nieuwe situatie niet bovenmatig”, legt Roel uit. We moesten wel kijken naar een oplossing voor een paar medewerkers met een jaarsalaris hoger dan 100.000 euro. Ook daarbij heeft Montae voor ons gekeken wat de mogelijkheden waren. Vooralsnog hebben we ons beperkt tot een verzekering voor het afdekken van het partner- en wezenpensioen boven die grens.”

Personeel goed informeren

Het personeel is goed geïnformeerd over de veranderingen. Roel vertelt dat Eindhoven Airport dat zelf heeft geregeld. “We hebben niet formeel een OR, maar wel een personeelsvertegenwoordiging. Die hebben meteen we vanaf het begin bij het wijzigingstraject betrokken en in de loop van het jaar hebben we de vertegenwoordigers van het personeel periodiek op de hoogte gehouden van waar we mee bezig waren. Toen alles rond was hebben we alle medewerkers persoonlijk geïnformeerd met een brief.”

Rol van adviseur is essentieel

Roel beschouwt de inbreng van Montae in het totstand brengen van de nieuwe regeling als essentieel. “Zo’n traject is best ingewikkeld en dan is het fijn om tijdelijk de hulp te hebben van een specialist die weet hoe het zit en hoe je moet rekenen. Ik heb me er zelf natuurlijk ook wel in verdiept. Het is niet zo dat ik heb gezegd: dit moet er gebeuren, regel het maar en ik zie het resultaat wel. Door er samen gedurende een bepaalde periode intensief mee bezig te zijn was het voor mij ook een soort ‘on-the-job-training’. Maar om nu te zeggen, dat ik het de volgende keer helemaal zelf zou kunnen, gaat te ver. Ook hebben we plezier gehad van de inbreng van Montae in de laatste fase voordat de handtekeningen zijn gezet. Montae heeft toen goed voor ons onderhandeld om de beste voorwaarden tegen zo laag mogelijke kosten te krijgen.”

Breed oriënteren

Roel kan andere werkgevers aanraden bij een wijziging van het pensioencontract een adviseur in de arm te nemen. “Als werkgever ben je misschien snel geneigd het bestaande contract te verlengen. Maar het is goed om je breed te oriënteren. Hoe is de markt veranderd, wat zijn de verwachtingen voor de toekomst, wat zijn de trends in het aandeel van de werkgevers en werknemers in de premie en wat voor soort regeling moet je nemen? Vroeger was een middelloonregeling algemeen gangbaar, maar is dat in de toekomst nog steeds zo? Ook de contractduur is een punt van overweging. Wij hebben nu een contract voor 5 jaar afgesloten, terwijl we vroeger een contract voor 10 jaar hadden. Voor het maken van deze keuzes is specialistische kennis vereist. Voor een kleine organisatie als de onze is het niet rendabel dat zelf in huis te hebben. Zelfs een grotere organisatie als Schiphol Airport heeft dat niet. Dan is het fijn wanneer je tijdelijk een bureau als Montae aan boord kunt halen.”