Rob van Dijk van PF Meubel en PF Recreatie:

“Goede governance leidt tot beter beleggingsresultaat” “Een goede governance heeft een positief effect op het beleggingsresultaat. Als je de governance niet goed hebt geregeld, kan er lekkage ontstaan, bijvoorbeeld in de kosten. Er zijn zo veel verschillende parameters waarmee je […]

SPF bestuurder René Witjes ging op gesprek bij DNB

“Het toetsingsgesprek is geen examen, maar het voelt wel zo” “Die persoonlijke training was echt heel waardevol en heeft bijgedragen aan mijn uiteindelijke goedkeuring als pensioenfondsbestuurder.” René Witjes, bestuurder namens de werknemers bij Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF), is blij met […]

Willem van den Nieuwenhof van Pensioenfonds Cosun

“Externe deskundige biedt toegevoegde waarde bij beoordeling functioneren” “Bij een verwarmingsketel laat je elk jaar een monteur de werking controleren om het risico op koolmonoxidevergiftiging te beperken. Een pensioenfondsbestuur is een levend orgaan dat kritisch is op het eigen functioneren. […]

Voorzitter Bpf Rijn- en Binnenvaart Hijlke Hijlkema

“In een veilige omgeving open over functioneren praten” “Het bespreken van de gedragskenmerken is bij ons met een grote mate van openheid geschied. Nadat de vragenlijsten waren ingevuld, hebben we collectief de resultaten op persoonsniveau besproken waarbij iedereen elkaars score […]

André Snellen van BPF Detailhandel

“Juist de mensen maken het verschil” “Montae stelde voor om een psychologische staalkaart van het bestuur te maken. Hoewel het onze toenmalige voorzitter zelf was die er mee kwam, was hij ook gereserveerd. ‘Ze komen twee keer vier uur bij […]

Steeph Custers van BPF voor Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

“Het is goed om nieuwe wegen in te slaan” “Nieuw elan is altijd goed voor een bestuur. Dit wil niet zeggen dat je risico’s moet nemen, maar het is goed om nieuwe wegen in te slaan.” Dat heeft het Bedrijfstakpensioenfonds […]

Martin Merks bewaking belangenbehartiging

Voorzitter BPF Recreatie Martin Merks: “Evenwichtige behartiging van alle belangen bewaken” “We hadden al een paritair bestuur en het was meteen duidelijk dat de sociale partners daaraan wilden vasthouden. Er is wel discussie geweest over de wijze waarop we de […]

Sybrand Nauta van Pensioenfonds Achmea

“Naar nieuwe bestuursstructuur onder bijzondere omstandigheden” “De keus voor het bestuursmodel heeft zich afgespeeld onder hele bijzondere omstandigheden voor ons fonds. We wisten dat eind 2013 de overeenkomst met de herverzekeraar zou aflopen en dat tegelijkertijd de financieringsovereenkomst met de […]

Bert Pol van Pensioenfonds Unirobe Meeùs Groep

“Besturen met one-tier board is leerproces” “Ongeveer zes jaar geleden zijn we begonnen met een one-tier board en we hebben die zes jaar nodig gehad om te wennen aan de taakverdeling zoals die nu in de praktijk goed werkt. We […]

1 2