SPF bestuurder René Witjes ging op gesprek bij DNB

“Het toetsingsgesprek is geen examen, maar het voelt wel zo” “Die persoonlijke training was echt heel waardevol en heeft bijgedragen aan mijn uiteindelijke goedkeuring als pensioenfondsbestuurder.” René Witjes, bestuurder namens de werknemers bij Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF), is blij met […]

Erich Buckers van OR Tetra Pak

“Van zes verschillende verzekerde regelingen over op beschikbare premiereling” “We vonden het belangrijk om als OR met onze adviseur Montae samen op te trekken met de werkgever en diens adviseur. Het gezamenlijke belang was een goede pensioenregeling voor alle medewerkers.” […]

Frank Verhoof van OR Messer Group

“Goed om als OR eigen adviseur in te schakelen” “De werkgever had een pensioenadviseur van de werkgeversorganisatie. Natuurlijk behoort die onafhankelijk te zijn. Maar het leek ons als OR toch goed om een eigen adviseur in te schakelen om met […]

Fred Hoogendoorn en Nico Broekhof van Quaker Chemical

“Een uitzonderlijke regeling voor een uitzonderlijk bedrijf” “Met voorbeelden van regelingen bij vergelijkbare ondernemingen binnen onze eigen tak van industrie is Inge erin geslaagd onze achterban te laten zien dat de pensioenregeling, ook na de aanpassingen, nog met kop en […]

Personeel Hoffmann Bedrijfsrecherche kiest voor premievrij pensioen

Personeel Hoffmann Bedrijfsrecherche kiest voor premievrij pensioen “Er was best veel commotie over de pensioenregeling, maar Montae heeft rust gebracht door duidelijk en eerlijk de voor- en nadelen te schetsen van de mogelijkheden. De belangrijkste voorwaarde voor de medewerkers was […]