Echtscheiding: wat zijn de gevolgen voor het pensioen van uw werknemers?

Wanneer een echtpaar gaat scheiden, moet er worden nagedacht over de verdeling van de gezamenlijke bezittingen. Het huis, de inboedel en andere ‘tastbare’ bezittingen (en schulden) zijn daarbij de eerste zaken waar men aan denkt. Een belangrijk ‘bezit’ dat nog wel eens wordt vergeten, is het door beide partners opgebouwde pensioen. Ook dit bezit zou moeten worden meegenomen in de verdeling van de middelen. Wat is er wettelijk geregeld? En waar moet uw medewerker op letten? In dit artikel zetten wij dat voor u op een rij.

Wat gebeurt er met het ouderdomspensioen: het pensioen voor ‘later’?

Hoe de opgebouwde pensioenen kunnen worden verdeeld bij scheiding, staat vastgelegd in de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’. Wanneer een van uw werknemers een echtscheiding aan u doorgeeft, is het goed om hem of haar op deze wet te wijzen. In het kort is de wet als volgt:

Bij een echtscheiding hebben beide ex-partners recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap is opgebouwd. Dit betekent enerzijds dat uw werknemer de helft van zijn[1] opgebouwde ouderdomspensioen moet ‘afstaan’ en anderzijds recht krijgt op de helft van het ouderdomspensioen van zijn ex-partner. Dit gaat echter niet automatisch:

  • De pensioenuitvoerder verzorgt de uitbetaling aan de ex-partner van uw werknemer alleen als uw werknemer hiervoor een verzoek heeft ingediend binnen twee jaar na de echtscheiding (via het ‘vereveningsformulier’). Doet hij dit niet, dan zal hij zelf voor de uitbetaling moeten zorgen.
  • Standaard krijgt uw werknemer na verevening twee soorten ouderdomspensioen; een deel dat ingaat op zijn eigen pensioeningangsdatum en een deel dat ingaat op de pensioeningangsdatum van zijn ex-partner. Alleen het eerste deel kan uw werknemer zelf vervroegen of uitstellen. Voor het tweede deel is uw werknemer afhankelijk van de beslissingen die zijn ex-partner hierover neemt. Deze afhankelijkheid van de ex-partner is meestal niet wenselijk.
  • Het is ook mogelijk om te kiezen voor ‘conversie’ van de opgebouwde pensioenaanspraken. Daarbij wordt het opgebouwde pensioen van beide ex-partners verdeeld en omgezet naar nieuwe ‘eigen’ pensioenaanspraken. Uw werknemer heeft na conversie slechts één soort ouderdomspensioen, waarbij hij zelf kan beslissen over eventueel vervroegen of uitstellen hiervan. Deze keuze voor conversie dient nu nog actief aangegeven te worden bij de pensioenuitvoerder.

Wat gebeurt er met het partnerpensioen: het pensioen dat uitkeert bij overlijden?

Het door uw werknemer opgebouwde partnerpensioen wordt door de pensioenuitvoerder bij echtscheiding al wel standaard omgezet in een bijzonder partnerpensioen voor zijn of haar ex-partner. Dit bijzondere partnerpensioen wordt uitgekeerd aan de ex-partner wanneer uw werknemer overlijdt. Indien de ex-partners kiezen voor conversie, vervalt deze afhankelijkheid en wordt ook dit bijzondere partnerpensioen omgezet naar een ‘eigen’ pensioenaanspraak.

Voornemen tot aanpassing Wet Verevening: ‘eigen pensioenafspraken als standaard’

Minister Koolmees is van plan om de Wet Verevening aan te passen. Kort gezegd vindt in de toekomst bij echtscheiding standaard een conversie plaats van de opgebouwde pensioenrechten, zodat de ex-partners ‘eigen’ pensioenrechten krijgen en niet langer afhankelijk zijn van elkaar. Ook zorgt de pensioenuitvoerder standaard voor deze omzetting en de uitbetaling, tenzij de ex-partners aangeven daarvan af te willen zien. Het is nu nog onduidelijk wanneer deze wijziging wordt doorgevoerd in wetgeving.

Voor nu geldt dus nog: wijs uw werknemer bij echtscheiding op het vereveningsformulier en op de keuzes die de werknemer en de ex-partner samen kunnen maken rond de echtscheiding.

Meer weten? Neem contact op met Gonneke Barendse via gonneke.barendse@montae.nl of 06 31 68 42 56.

[1] Waar hier ‘hij’ of ‘zijn’ wordt vermeld, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen.

Print deze post
Dit artikel delen: