Zweeds Nederlandse combinatie zet in op pensioenvernieuwing

Sinds eind november 2017 hebben Montae en de Zweedse financieel adviseur Söderberg & Partners hun krachten gebundeld. De twee bedrijven verbinden diepgaande kennis van de Nederlandse collectieve pensioenmarkt met beproefde fintech instrumenten uit Scandinavië.
Door samen in te zetten op nieuwe technologieën stellen zij werkgevers,
pensioenfondsen en deelnemers in staat weloverwogen
pensioenkeuzes te maken.

Met Scandinavische ervaring inspelen op Nederlandse ontwikkelingen

In de Nederlandse pensioenwereld verandert veel. Pensioenfondsen, werkgevers en deelnemers krijgen steeds meer keuzemogelijkheden binnen collectieve pensioenregelingen. In Scandinavië is deze trend al langer gaande. Söderberg & Partners heeft daar de afgelopen 10 jaar op ingespeeld en heeft een palet aan online instrumenten ontwikkeld om het maken van pensioenkeuzes te ondersteunen. Zo leveren zij bijvoorbeeld online instrumenten voor het in kaart brengen van risicohouding, software voor ALM studies en monitoren zij meer dan 4500 beleggingsfondsen op rendement en duurzaamheid. Bij Söderberg & Partners werken ruim 1600 mensen, waarvan tientallen als software ontwikkelaar.

Samenwerking Söderberg & Partners – Montae

Söderberg & Partners en Montae investeren samen in de Nederlandse pensioenmarkt. Söderberg & Partners neemt een belang in Montae. Montae neemt een belang in het door Söderberg & Partners op te richten Nederlandse Söderberg & Partners platform. In dit platform gaan meerdere ondernemingen participeren.  Dit platform stelt de instrumenten van Söderberg & Partners beschikbaar aan de gehele Nederlandse pensioenmarkt.

Gustaf Rentzhog, CEO Söderberg & Partners:

”Nederland heeft een vooraanstaand pensioensysteem dat aan de vooravond staat van grote vernieuwingen. Montae is al 20 jaar actief met onafhankelijke advisering in de collectieve pensioenmarkt. Samen beschikken we over een unieke combinatie van fintech en consultancy ervaring die we inzetten bij de pensioenvernieuwingen voor de Nederlandse markt.”

Mike van Engelen, oprichter en senior partner Montae:

“Onze klanten bereiden zich voor op de komende pensioenvernieuwingen. DNB heeft vorige week aangegeven hier in 2018 pensioenfondsen op te bevragen. De Nederlandse pensioensector snakt bovendien naar technologische vernieuwing. Samen brengen wij de internationale best practice naar de Nederlandse pensioensector. Zodat onze klanten het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden.”

Over Söderberg & Partners

Söderberg & Partners is opgericht in 2004 in Zweden. Söderberg & Partners is een vooraanstaande financieel adviseur uit Scandinavië. Söderberg & Partners levert een breed palet aan producten en diensten. Deze zijn onder te verdelen in: insurance consulting, securities & asset management, financial technology en payroll & benefits. Voor meer informatie kijkt u op de website van Söderberg & Partners.