Start-up? Regel je pensioenregeling!

Bent u een nieuw bedrijf gestart? Of start u een nieuwe vestiging in Nederland van een buitenlandse onderneming? Montae spreekt regelmatig met bedrijven die graag een pensioenregeling willen introduceren voor hun werknemers. Wat komt daar allemaal bij kijken? In dit artikel bieden wij een handig stappenplan met interessante mogelijkheden en belangrijke aandachtspunten.

Stappenplan

  • 1: Check of een pensioenregeling verplicht is
  • 2: Kies een passend pensioensysteem
  • 3: Bepaal toezegging van de arbeidsvoorwaarde pensioen
  • 4: Kies een geschikte pensioenuitvoerder
  • 5: Informeer de werknemers

1. Is een pensioenregeling verplicht?

In Nederland zijn werkgevers alleen verplicht om een pensioenregeling aan te bieden als:

  1. Er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing is.
  2. Er vanuit de sector een verplicht bedrijfstakpensioenfonds (BPF) van kracht is.

Het is verstandig om te starten met een check of uw onderneming verplicht is om pensioen te regelen voor uw medewerkers. Doet u dit niet en mocht u achteraf wel die verplichting hebben, dan kunt u geconfronteerd worden met forse rekeningen van bijvoorbeeld een bedrijfstakpensioenfonds.

Is er geen pensioenregeling verplicht via de cao of een BPF? Dan bent u vrij om al dan niet een pensioenregeling toe te zeggen aan uw medewerkers. Omdat de Nederlandse staat via de Algemene Ouderdomswet (AOW) slechts voorziet in een minimum inkomen na pensionering, is het wel gebruikelijk dat de werkgever aanvullend de arbeidsvoorwaarde pensioen aanbiedt. In Nederland heeft circa 84% van de werkgevers een pensioenvoorziening getroffen voor hun werknemers. Het pensioen kan naast een inkomen voor de oude dag ook een voorziening bieden voor nabestaanden of een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

2. Wat is een passend pensioensysteem?

Voor startende ondernemingen zijn verschillende pensioensystemen mogelijk. Zo is er keuze tussen:

  • Defined Benefit (DB-regeling): een regeling waarbij de werkgever de opbouw van het pensioen koppelt aan het salaris en de diensttijd van de werknemer. In deze regeling wordt een nominaal pensioen toegezegd.
  • Defined Contribution (DC-regeling): hier stelt de werkgever jaarlijks een bepaald percentage van het salaris beschikbaar als premie voor de opbouw van pensioen. De pensioenuitvoerder belegt deze premie tijdens de werkzame periode. De werknemer bouwt zo kapitaal op, waarmee hij op de pensioendatum een ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen aankoopt.

Startende ondernemingen hebben vaak te maken met onzekerheden over de toekomstige personele en financiële ontwikkeling. Daarom biedt een DC-regeling, met beheersbare en voorspelbare pensioenlasten, vaak een passende oplossing. Maar het is goed om ook even te kijken wat in uw branche gebruikelijk is.

3. Welke voorzieningen biedt de pensioenregeling?

Belangrijk bij het ontwerpen van een pensioenregeling is om, naast sparen voor later, ook te kijken naar de voorzieningen die u wilt bieden bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Collectief regelen van deze verzekeringen is vaak voordelig voor werknemers.

4. Welke uitvoerder is het meest geschikt?

Als de uitgangspunten van de pensioenregeling helder zijn, dan gaat u op zoek naar een geschikte pensioenuitvoerder. In Nederland kan een regeling worden ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds, ondernemingspensioenfonds, algemeen pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij of premiepensioeninstelling. Naast de kosten en uitvoerbaarheid van de regeling spelen bij de selectie ook zaken als een goede communicatie, service, administratie, en de kwaliteit en performance van de beleggingen een rol. Belangrijk is om te kiezen voor een uitvoerder die past bij de specifieke wensen en doelstellingen van het bedrijf en bovendien marktconform is. Heeft u groeiambities? Vergeet niet om ook met uw uitvoerder afspraken te maken over kortingen, zoals een ‘omvangskortingstaffel’.

5. Waarom is goede informatie voor medewerkers belangrijk?

U heeft als werkgever een zorgplicht om medewerkers te infomeren. Werknemers moeten weten wat de arbeidsvoorwaarde pensioen inhoudt en ook wat de keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling zijn. De ervaring leert dat werknemers beperkt tijd en interesse hebben om deze informatie tot zich te nemen. Daarom moet de informatie aantrekkelijk en begrijpelijk zijn, maar ook goed vindbaar. Het is niet alleen een zorgplicht voor werkgevers, het is meteen ook een kans om deze nieuwe arbeidsvoorwaarde goed voor het voetlicht te brengen.

Tot slot

Bent u op zoek naar een pensioenoplossing voor uw bedrijf? Montae informeert u graag over de mogelijkheden. Zo bieden wij in alle fases van het stappenplan onze dienstverlening aan. Denkt u hierbij aan de CAO en/of BPF check, begeleiding bij het kiezen van een passend pensioensysteem, de invulling van de pensioentoezegging en het selecteren van een geschikte pensioenuitvoerder.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Martijn Suijkerbuijk via martijn.suijkerbuijk@montae.nl of 06 – 526 99 271

Print deze post
Dit artikel delen: