Auteur: Vandena van der Meer – senior consultant bij Montae

Stapt u over naar een Algemeen Pensioenfonds?

‘Nieuwe uitvoeringsvorm redding voor middelloonregeling?’ luidde de kop van een artikel in onze vorige nieuwsbrief over het Algemeen Pensioenfonds (APF). Grote voordelen van een middelloonregeling bij een APF in vergelijking bij een verzekeraar zijn de mogelijk lagere kosten en de hogere kans op indexatie. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden die een APF biedt.

Wetgeving voor het APF is nog in de maak, maar veel marktpartijen zijn al gestart met de voorbereidingen. Zoals het er nu naar uit ziet zou het technisch mogelijk dat op 1 april 2016 het APF een eerste klant verwelkomt. Het APF kan voor werkgevers een oplossing bieden voor de problematiek van lage rente en hoge pensioenkosten. Alleen: het ene APF is het andere APF niet. Als er in de markt gesproken wordt over APF’en kunnen daar verschillende vormen mee worden bedoeld.

Kiezen voor een markt-APF is kiezen voor gemak

De meeste APF’en worden opgericht door marktpartijen. De grote pensioenverzekeraars en een aantal pensioenuitvoeringsorganisaties ontplooien deze initiatieven. Deze partijen zetten het APF kant en klaar neer zodat pensioenfondsen en werkgevers kunnen toetreden. Hierbij staat er een bestuur in de startblokken. Ook is de uitbesteding van administratie, vermogensbeheer, bestuursondersteuning geregeld. Om toe te treden zijn er meerdere mogelijkheden. Binnen een APF wordt er gesproken van kringen. Een grote werkgever kan een eigen kring vormen of er kan spraken zijn van meerdere werkgevers binnen een kring. Bij meerdere werkgevers spreekt men van een ‘multi-client’-kring.

Een multi-client kring: lagere kosten en zachtere rechten

De multi-client kring lijkt een mogelijke plek voor kleinere werkgevers. Ook voor werkgevers die nu een verzekerde pensioenregeling hebben, kan een multi-client kring mogelijk leiden tot lagere pensioenkosten voor middelloonregelingen. Dit komt doordat pensioenfondsen (zoals een APF) met andere rekenregels de premies kunnen berekenen dan verzekeraars. Dat betekent echter wel dat het APF een ander risicoprofiel heeft dan een verzekerde regeling. Bij een APF is er sprake van ‘zachte pensioenrechten’ die gekort kunnen worden. Ook is er in een multi-client omgeving sprake van solidariteit met andere werkgevers. Omdat het wetgevingstraject nog niet rond is, kunnen APF’en nog geen offertes uitbrengen. Wel zijn er indicatieve doorrekeningen mogelijk. Hierbij zien we grote verschillen tussen de premies die APF’en berekenen voor dezelfde middelloonregeling. Dit komt doordat pensioenfondsen (binnen marges) keuzes kunnen maken over welke rente zij hanteren voor de inkoop van de pensioenregeling. Dit is wel een aandachtspunt: de laagste premie is niet per definitie het meest passend. Andere aandachtspunten zijn het afstempelrisico, het toeslagpotentieel en de solidariteit. Overgang van een verzekerde regeling naar een APF vraagt dus om een zorgvuldig proces, waarbij ook medewerkers goed geïnformeerd worden over het feit dat de pensioenregeling niet langer is gegarandeerd.

Een eigen kring: verminderen van bestuurlijke lasten

Een eigen kring kan interessant zijn voor de grotere partijen met een groot belegd vermogen of een groter premievolume. Op zich leidt dit tot minder bestuurlijke druk in vergelijking tot het hebben van een eigen ondernemingspensioenfonds. Daarnaast kan de werkgever profiteren van schaalvoordelen in de uitvoeringskosten. Medezeggenschap kan eventueel worden geregeld via een eigen belanghebbendenorgaan.

Een eigen APF oprichten, betekent zelf vol aan het stuur zitten

Een APF kan worden opgericht door één of meer partijen samen. Een voorbeeld daarvan is het initiatief dat door een aantal partijen uit de financiële sector is genomen. In dat geval komen pensioenfondsen en werkgevers bij elkaar om samen een nieuwe pensioenuitvoerder te starten. Het verminderen van bestuurlijke druk en het profiteren van schaalvoordelen in de uitvoeringskosten kunnen drijfveren zijn achter een dergelijke samenwerking. Bij het oprichten van zo’n APF maken partijen hun eigen gezamenlijke keuzes in de governance, de uitbestedingen en de aansluitingen.

En dan de buitenlandse APF’en…meer mogelijkheden in de toekomst?

Een aantal Nederlandse pensioenfondsen en werkgevers heeft al gekozen voor de ‘België-route’. Voor internationale organisaties kan bundelen van pensioenuitvoering in het buitenland een aantrekkelijke optie zijn. Het zelf oprichten van zo’n pensioenfonds heeft wel wat voeten in de aarde en zal alleen voor de grote multinationals interessant zijn. In België zijn ook pensioenfondsen actief waar werkgevers bij aan kunnen sluiten. In ons artikel ‘Betrek ondernemingsraad eerder bij de België-route’ dat eerder in het Financieel Dagblad is gepubliceerd en u ook terugvindt in deze nieuwsbrief, vindt u meer informatie over de België-route.

Tot slot

Met de komst van het APF en routes richting het buitenland verwachten we dat er binnen Nederland in de toekomst meer gekozen gaat worden voor een middelloonregeling die ondergebracht is in een pensioenfonds. Verzekerde middelloonregelingen zijn door de harde garanties die verzekeraars af moeten geven te duur geworden en zijn te onvoorspelbaar in de kosten. Mogelijk biedt het APF vanaf 1 april 2016 een oplossing.

Vandena van der Meer

@ vandena.van.der.meer@montae.nl
T 06 – 293 491 28

© Montae

Print deze post
Dit artikel delen: