Het Pensioenakkoord: “Times have changed, deal with it!”

Het pensioenakkoord is er. Iedere pensioenregeling in Nederland moet straks worden aangepast. Of je nu een beschikbare premieregeling toezegt, een middelloonregeling uitvoert via een verzekeraar of (verplicht) bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Het huidige pensioenstelsel staat enorm onder druk door […]

Lees verder >>

Educatiesessie: 6 maart 2019 – ‘DNB toezichtthema’s en bestuurlijke aanpak’

Educatiesessie 6 maart 2019 De eerste educatie sessie van 2019 is volgeboekt. Tijdens de komende educatiesessies blijven wij dicht bij de bestuurlijke vraagstukken en DNB thema’s. DNB meldt in haar vooruitblik 2019 o.a. de volgende risico’s voor de financiële sector: […]

Lees verder >>

De Code Pensioenfondsen wordt in zijn algemeen beter nageleefd, maar…

Inleiding De naleving van de Code Pensioenfondsen wordt jaarlijks gemonitord door de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (hierna: de Code). Op 13 februari jl. heeft de Monitoringscommissie haar nalevingsrapportage 2016/2017 gepresenteerd. Die rapportage is gebaseerd op een onderzoeksrapport van het Instituut voor […]

Lees verder >>
1 2 3 4