Ellen Buzing

Als pensioenjurist met een bedrijfskundige achtergrond zoek ik graag naar oplossingen voor complexe juridische vraagstukken. Ik leg hierin graag de verbanden tussen de verschillende wetten. Omdat ik dit doe voor pensioenfondsen in Nederland, België en in de Dutch Caribbean is geen dag hetzelfde.

Esther Vijverberg

Als senior adviseur ben ik de rechterhand van het bestuur van een pensioenfonds. De werkzaamheden zijn divers. Van het voorbereiden van vergaderingen, het onderhouden van contacten met betrokken partijen tot het kritisch meedenken met het bestuur. Het geeft mij plezier als ik het bestuur kan ontzorgen, zodat zij zich kunnen focussen op hun kerntaak: besturen.

Gea Slot

Als senior adviseur richt ik mij op het ondersteunen van pensioenfondsbesturen. De ondersteuning strekt zich uit van alle organisatorische aspecten, het managen van een bestuursbureau tot inhoudelijk advies. Ook de coördinatie tussen alle bij een pensioenfonds betrokken partijen hoort bij de bestuursondersteuning.

Heleen van Boven

Als senior adviseur bestuursondersteuning ondersteun ik pensioenfondsbesturen. Met een team van collega’s helpen wij bestuursleden van de beleidsvorming tot de controle op de uitvoering van besluiten. Voor mij betekent dat vooral de coördinatie tussen alle bij een pensioenfonds betrokken partijen. Een goede relatie met het bestuur is daarbij van grote waarde.

Henny Dusseljee

Als secretaresse bestuursondersteuning regel ik alle logistieke en administratieve zaken voor het bestuur. Dit betreft secretariële werkzaamheden, zoals afspraken plannen, notuleren van vergaderingen en archiveren van de fondsdocumenten. Ik probeer dit zo efficiënt mogelijk te doen en ben altijd op zoek naar verbeteringen. Je kunt mij omschrijven als een secretaresse in hart en nieren.

Henry van Eck

De verbindende factor (kunnen) zijn dat geeft mij energie. Of dat is aan de bestuurstafel of bij een ondernemingsraad maakt mij niet. In mijn rol als partner bij Montae kan ik hier goed invulling aan geven. Het mooiste vind ik als we scherp op de inhoud en met een lach tot een goed resultaat kunnen komen.
Mijn eigen pensioenambitie is helder: ik wil doorgaan tot minimaal mijn 72ste!

Inge Bakker

Als senior adviseur ligt mijn hart bij medezeggenschap en pensioenfondsen. Vanuit bestuursondersteuning richt ik me op de operationele zaken van een pensioenfonds en adviseer de fondsorganen. Voor mij is er een doel bereikt wanneer alle stakeholders zich kunnen vinden in een genomen besluit en hier op een goede manier uitvoering aan kunnen geven.

Jacqueline Groothuis

Ik werk als secretaresse bestuursondersteuning. Op het gebied van secretariële ondersteuning van een pensioenbestuur kun je alles aan mij toevertrouwen. Ik voel mij graag de spin in het web en doe al het mogelijke om een bestuur te ontzorgen.

Jacqueline Spaans

Als secretaresse Bestuursondersteuning ben ik verantwoordelijk voor de secretariële werkzaamheden ter ondersteuning van het bestuur van een pensioenfonds. Het ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt voor het pensioenfonds is iets wat mij energie geeft!

1 2 3 4