Nathalie Houwaart

Als partner help ik pensioenfondsbesturen, beleggingscommissie en risicomanagement commissies om te komen tot een transparant en uitlegbaar beleid. Dit doen wij binnen ons team op zowel strategisch niveau als operationeel niveau. Ik doe dat gestructureerd zodat monitoring eenvoudig is. Ik help de besturen graag ‘in control’ te laten zijn!

Niels Arnold

Als senior adviseur ben ik breed inzetbaar. Mijn kracht zit daarbij met name in de projectmatige en procesmatige aanpak. Of ik nu een pensioenfondsbestuur adviseer of een servicedesk opzet, ik ben graag de spin in het web die opdrachtgevers ontlast, maar vooral voorziet van structuur en overzicht. Het continu verbeteren van bestaande structuren en processen geeft mij veel voldoening.

Ramon Verspeek

Als senior adviseur bedien ik pensioenfondsen en werkgevers. Ik heb veel ervaring in bestuursondersteuning, toekomst pensioenfonds vraagstukken en liquidatieprocessen. Ik hecht veel belang aan een goede langdurige relatie met de klant. Omdat ik klantgerichtheid hoog in het vaandel heb staan, vind ik het heel belangrijk om gemaakte afspraken na te komen. Hierin verschil ik gelukkig niet van Montae.

Renate Schenk

Als beleidsmedewerker en jurist ondersteun en adviseer ik pensioenfondsbesturen op beleidsmatig vlak. Mijn kracht ligt in het helder en gestructureerd uiteenzetten van de mogelijkheden en risico’s die een bepaald vraagstuk met zich meebrengen.

Sandra Hofland

Als beleidsmedewerker ondersteun ik het bestuur en andere fondsgremia bij de implementatie van wet- en regelgeving. Dat doe ik door aan te geven wat er moet én mag vanuit juridisch perspectief, met oog voor de praktische uitvoerbaarheid. Daarnaast probeer ik onze klanten zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’. Zo kunnen zij zich concentreren op hun belangrijkste taak: zorgen voor een goede uitvoering van de pensioenregeling.

Simone Hoek

Als secretaresse bestuursondersteuning kunt u alle zaken die zich afspelen op administratief en secretarieel gebied rondom een pensioenfonds aan mij toevertrouwen. Het plannen, organiseren en coördineren zijn taken die ik graag doe. Een goede samenwerking én relatie met een bestuur draagt bij aan een goed resultaat. Ik vind het belangrijk dat een bestuur zo veel als mogelijk wordt ontzorgd.

Solange Denters

Ik adviseer pensioenfondsen en ondernemingen bij pensioenvraagstukken op Aruba. Voor pensioenfondsen op Aruba verzorg ik samen met mijn collega’s in de Caribbean en Nederland de bestuursondersteuning. Dit houdt in dat we de inhoudelijke beleidsvoorbereiding verzorgen, maar dat we ook verantwoordelijk zijn voor de praktische zaken rondom het organiseren van vergaderingen. Zo zorgen we er voor dat het bestuur zich kan focussen op de kerntaak, het besturen van het pensioenfonds.

Veronique van Unen

Als senior adviseur bestuursondersteuning ben ik de ‘aanvoerder’ van een team binnen Montae dat zicht inzet voor een pensioenfondsbestuur. Ik ben het eerste aanspreekpunt en zorg voor de ‘spelverdeling’ en het managen van het bestuursbureau. Hierbij houd ik van korte lijnen, heldere communicatie, een goede relatie met de klant en werken met humor.

 

Vincent den Haan

In mijn rol als junior adviseur ondersteun ik de senior adviseurs op het gebied van Risk & Investment Consultancy. Dit varieert van monitoring van diverse rapportages tot het vullen van IRM-dashboards. Daarnaast help ik mijn collega’s van bestuursondersteuning bij het voorbereiden van vergaderingen en draai ik mee in adviestrajecten voor werkgevers.

1 2 3 4