Anne-Marie Wiegers

Als senior adviseur werk ik vooral voor besturen van pensioenfondsen en bijbehorende sociale partners. Op inhoud en proces begeleid ik bij strategische vraagstukken. Mijn sleutelwoorden hierbij: verbinding, samenwerking, structuur, vertrouwen, pragmatisme en resultaat.

Erwin van Baarle

Als arbeids- en organisatiepsycholoog ben ik een vreemde eend in de Montae-bijt. Mijn bijdrage bestaat vooral uit het begeleiden van zelfevaluaties van pensioenfondsbesturen en Raden van toezicht. Steeds meer gaan besturen daarbij de diepte in: niet alleen de complementariteit heeft de aandacht, maar ook de individuele bijdrage van de bestuursleden komt aan bod. Tenslotte word ik ingeschakeld als er samenwerkingsproblemen binnen deze gremia spelen.

Lisette de Geus

Ik ben als juridisch adviseur werkzaam voor verschillende pensioenfondsen. Mijn specialisatie is governance. Met plezier help ik pensioenfondsen bij de implementatie van wet- en regelgeving en het oplossen van vraagstukken. Centrale aspecten daarbij zijn voor mij: compliance, werkbaarheid én uitlegbaarheid.

Margriet Adema

Als partner ondersteun ik besturen van pensioenfondsen en hun achterliggende sociale partners bij vragen rondom governance, bestuursmodellen en strategie van de pensioenfondsen. Ik help besturen antwoorden te vinden die kunnen rekenen op draagvlak bij stakeholders en waarvan duidelijk is ‘wat de deelnemer er aan heeft`.

Sander Baars

Besturen van pensioenfondsen staan volop in de schijnwerper en worden van veel kanten uitgedaagd. Ik heb er plezier in om besturen te helpen de juiste besluiten te laten nemen. Dat kan gaan over strategie, governance, risico management of interactie met DNB. Omdat ik zelf bestuurder ben, kan ik mij goed verplaatsen in onze klanten. Zij beschrijven mij als: enthousiast, verbindend en optimistisch. Na een goede bijeenkomst met onze klanten rijd ik met een glimlach op mijn gezicht naar de volgende klant.