David de Boer

Mijn motto is: verder kijken en denken dan de klant vraagt. Ik adviseer pensioenfondsen op het gebied van integraal risicomanagement en internal auditing. Ik ben tevreden als het bestuur in control is. Daarnaast adviseer ik ondernemingsraden. Dat is iets dat ik al veel jaren doe en zorgt voor een leuke afwisseling.

Hans Kennis

Als senior partner adviseer ik over de inhoud van pensioenregelingen, koop contracten in en harmoniseer pensioenregelingen. Ik ben resultaatgericht en bedenk graag creatieve oplossingen. Het mooiste is het als alle partijen tevreden zijn over de (nieuwe) pensioenregeling.

Henry van Eck

De verbindende factor (kunnen) zijn dat geeft mij energie. Of dat is aan de bestuurstafel of bij een ondernemingsraad maakt mij niet. In mijn rol als partner bij Montae kan ik hier goed invulling aan geven. Het mooiste vind ik als we scherp op de inhoud en met een lach tot een goed resultaat kunnen komen.
Mijn eigen pensioenambitie is helder: ik wil doorgaan tot minimaal mijn 72ste!

Inge Bakker

Als senior adviseur ligt mijn hart bij medezeggenschap en pensioenfondsen. Vanuit bestuursondersteuning richt ik me op de operationele zaken van een pensioenfonds en adviseer de fondsorganen. Voor mij is er een doel bereikt wanneer alle stakeholders zich kunnen vinden in een genomen besluit en hier op een goede manier uitvoering aan kunnen geven.

Joop Rietmulder

Als pensioenadviseur treed ik afwisselend op als adviseur van werkgevers danwel van ondernemingsraden of vakbonden, bij het tot stand komen of wijzigen van pensioenregelingen. Vaak word ik gevraagd om als onafhankelijke partij processen te begeleiden die gaan over de inhoud of uitvoering van een pensioenregeling.

Joy Teunissen

Als senior adviseur ondersteun ik pensioenfondsbesturen. Met een team van collega’s help ik besturen bij het uitvoeren van hun taak. Van operationele en organisatorische zaken tot inhoudelijk advies, ik ontzorg! Kernwoorden voor mij zijn: transparantie, vertrouwen, afspraken nakomen, kwaliteit, resultaatgerichtheid en pragmatisme.

Vandena van der Meer

Als partner ben ik verantwoordelijk voor advies aan werkgevers en ondernemingsraden. Mijn doel is om te komen tot een mooi (pensioen)resultaat dat gedragen wordt door alle stakeholders. Uiteindelijk is dat de manier om samen een duurzame pensioenregeling neer te zetten.