David de Boer

Mijn motto is: verder kijken en denken dan de klant vraagt. Ik adviseer pensioenfondsen op het gebied van integraal risicomanagement en internal auditing. Ik ben tevreden als het bestuur in control is. Daarnaast adviseer ik ondernemingsraden. Dat is iets dat ik al veel jaren doe en zorgt voor een leuke afwisseling.

Gerrold Smolders

Als senior consultant adviseer ik zowel werkgevers als ondernemingsraden over het opzetten, wijzigen, harmoniseren en inkopen van pensioen, WGA en WIA-regelingen. Daarnaast begeleid ik opdrachtgevers bij hun afweging over het Eigenrisicodragerschap voor de WGA en Ziektewet.

Met mijn resultaatgerichte aanpak, zoek ik naar pragmatische, creatieve oplossingen en zie ik het als een uitdaging om moeilijke materie te vertalen naar heldere beslisdocumenten. Mijn doel is bereikt als het resultaat wordt gedragen door alle betrokken partijen.

Hans Kennis

Als associé geef ik advies aan Ondernemingsraden over de inhoud van pensioenregelingen, koop contracten in en harmoniseer pensioenregelingen. Ik ben resultaatgericht en bedenk graag creatieve oplossingen. Het mooiste is het als alle partijen tevreden zijn over de (nieuwe) pensioenregeling.

Joop Rietmulder

Als pensioenadviseur treed ik afwisselend op als adviseur van werkgevers danwel van ondernemingsraden of vakbonden, bij het tot stand komen of wijzigen van pensioenregelingen. Vaak word ik gevraagd om als onafhankelijke partij processen te begeleiden die gaan over de inhoud of uitvoering van een pensioenregeling.

Pascal Wegman

Als senior pensioenadviseur help ik werkgevers en ondernemingsraden succesvol te zijn. Pensioen is een belangrijke en waardevolle arbeidsvoorwaarde. Vraagstukken hieromtrent nemen voor werknemers en werkgevers veel tijd in beslag. Ik begeleid onze klanten bij deze vraagstukken en hoe dat het beste past binnen het HR beleid. Opleiding geven, (her)ontwerpen van de regeling(en), selecteren van pensioenuitvoerder(s), effecten van fusies en overnames en het beheer van de pensioenregeling zijn onderwerpen waar ik graag mee bezig ben. Maar ook verandermanagement en toekomst pensioen zijn onderwerpen waar ik energie uit haal.

Rene van Dongen

Als senior adviseur werk ik zowel voor besturen van pensioenfondsen, werkgevers en ondernemingsraden. Voor mij staat belangenbehartiging met respect voor de andere kant van de onderhandelingstafel voorop. Ik probeer daarbij zowel inhoudelijk als procesmatig de verbindende schakel te zijn tussen sociale partners. Met mijn juridische en fiscale ervaring zoek ik naar pragmatische oplossingen.

Richard Witteveen

Als senior pensioenjurist adviseer ik pensioenfondsen en werkgevers over complexe pensioenvraagstukken. Graag help ik de klant om de dynamische veranderingen in de pensioenwereld in de juiste banen te leiden en passende oplossingen te bieden

Vandena van der Meer

Als partner ben ik verantwoordelijk voor advies aan werkgevers en ondernemingsraden. Mijn doel is om te komen tot een mooi (pensioen)resultaat dat gedragen wordt door alle stakeholders. Uiteindelijk is dat de manier om samen een duurzame pensioenregeling neer te zetten.