Henry van Eck

De verbindende factor (kunnen) zijn dat geeft mij energie. Of dat is aan de bestuurstafel of bij een ondernemingsraad maakt mij niet. In mijn rol als partner bij Montae kan ik hier goed invulling aan geven. Het mooiste vind ik als we scherp op de inhoud en met een lach tot een goed resultaat kunnen komen.
Mijn eigen pensioenambitie is helder: ik wil doorgaan tot minimaal mijn 72ste!

Jan Nijssen

Pensioen komt tot stand door begrip voor elkaar en belanghebbenden die elkaar de hand reiken. Wij zien het als een uitdaging en een eer om het vertrouwen te verdienen van onze klanten een goed en betaalbaar pensioen op een duurzame manier te realiseren. Iedere keer als dat lukt en klanten en deelnemers tevreden zijn over het resultaat, dat is en blijft een bijzonder en inspirerend moment!

Lucienne van Paassen

Als managing partner ben ik verantwoordelijk voor het algemene reilen en zeilen van het kantoor. Mijn managementvaardigheden zet ik in bij grote projecten of in managerial posities. Ik ben zowel resultaat- als mensgericht. Ik ben trots als ik met een team van mensen mooie resultaten boek. Daar word ik blij van en krijg ik energie van.

Margo Lelieveld

Als senior partner ben ik verantwoordelijk voor bestuursondersteuning. Als actuaris heb ik veel ervaring opgedaan bij uitvoerders en pensioenfondsen. Van administratie tot strategisch beleid. Ik word gezien als observerend met een scherpe blik, analytisch, gedreven en dienstverlenend. Ook de details moeten goed geregeld zijn. Dit is ook waar we bij Montae voor staan. Met als doel een 100% klanttevredenheid.

Margriet Adema

Als partner ondersteun ik besturen van pensioenfondsen en hun achterliggende sociale partners bij vragen rondom governance, bestuursmodellen en strategie van de pensioenfondsen. Ik help besturen antwoorden te vinden die kunnen rekenen op draagvlak bij stakeholders en waarvan duidelijk is ‘wat de deelnemer er aan heeft`.

Mike van Engelen

Een adviseur is altijd op zoek naar oplossingen die echt iets toevoegen en praktisch uitvoerbaar zijn. Het verschil maken voor je opdrachtgever is de grootste uitdaging die je hebt. Dat is de ambitie die ik heb, voor mezelf en met Montae. Nieuwsgierig, verrassend, humor en soms een beetje eigenzinnig dat zijn de kenmerkende eigenschappen.

Nathalie Houwaart

Als partner help ik pensioenfondsbesturen, beleggingscommissie en risicomanagement commissies om te komen tot een transparant en uitlegbaar beleid. Dit doen wij binnen ons team op zowel strategisch niveau als operationeel niveau. Ik doe dat gestructureerd zodat monitoring eenvoudig is. Ik help de besturen graag ‘in control’ te laten zijn!

René den Hertog

Als actuaris en partner ben ik verantwoordelijk voor het actuariaat en de Montae University. Ik vind het leuk om collega’s op te leiden en samen met het team te werken aan een consistente efficiënte manier van werken. Ik streef er naar complexe cijfermatige vraagstukken zo helder mogelijk uit te leggen. Keuzes kunnen immers alleen goed worden gemaakt als de materie duidelijk is.

Sander Baars

Besturen van pensioenfondsen staan volop in de schijnwerper en worden van veel kanten uitgedaagd. Ik heb er plezier in om besturen te helpen de juiste besluiten te laten nemen. Dat kan gaan over strategie, governance, risico management of interactie met DNB. Omdat ik zelf bestuurder ben, kan ik mij goed verplaatsen in onze klanten. Zij beschrijven mij als: enthousiast, verbindend en optimistisch. Na een goede bijeenkomst met onze klanten rijd ik met een glimlach op mijn gezicht naar de volgende klant.

1 2