Heleen van Boven

Als senior adviseur bestuursondersteuning ondersteun ik pensioenfondsbesturen. Met een team van collega’s helpen wij bestuursleden van de beleidsvorming tot de controle op de uitvoering van besluiten. Voor mij betekent dat vooral de coördinatie tussen alle bij een pensioenfonds betrokken partijen. Een goede relatie met het bestuur is daarbij van grote waarde.

Henny Dusseljee

Als secretaresse bestuursondersteuning regel ik alle logistieke en administratieve zaken voor het bestuur. Dit betreft secretariële werkzaamheden, zoals afspraken plannen, notuleren van vergaderingen en archiveren van de fondsdocumenten. Ik probeer dit zo efficiënt mogelijk te doen en ben altijd op zoek naar verbeteringen. Je kunt mij omschrijven als een secretaresse in hart en nieren.

Henry van Eck

De verbindende factor (kunnen) zijn dat geeft mij energie. Of dat is aan de bestuurstafel of bij een ondernemingsraad maakt mij niet. In mijn rol als partner bij Montae kan ik hier goed invulling aan geven. Het mooiste vind ik als we scherp op de inhoud en met een lach tot een goed resultaat kunnen komen.
Mijn eigen pensioenambitie is helder: ik wil doorgaan tot minimaal mijn 72ste!

Inge Bakker

Als senior adviseur ligt mijn hart bij medezeggenschap en pensioenfondsen. Vanuit bestuursondersteuning richt ik me op de operationele zaken van een pensioenfonds en adviseer de fondsorganen. Voor mij is er een doel bereikt wanneer alle stakeholders zich kunnen vinden in een genomen besluit en hier op een goede manier uitvoering aan kunnen geven.

Jacqueline Groothuis

Ik werk als secretaresse bestuursondersteuning. Op het gebied van secretariële ondersteuning van een pensioenbestuur kun je alles aan mij toevertrouwen. Ik voel mij graag de spin in het web en doe al het mogelijke om een bestuur te ontzorgen.

Jacqueline Spaans

Als secretaresse Bestuursondersteuning ben ik verantwoordelijk voor de secretariële werkzaamheden ter ondersteuning van het bestuur van een pensioenfonds. Het ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt voor het pensioenfonds is iets wat mij energie geeft!

Jan Nijssen

Pensioen komt tot stand door begrip voor elkaar en belanghebbenden die elkaar de hand reiken. Wij zien het als een uitdaging en een eer om het vertrouwen te verdienen van onze klanten een goed en betaalbaar pensioen op een duurzame manier te realiseren. Iedere keer als dat lukt en klanten en deelnemers tevreden zijn over het resultaat, dat is en blijft een bijzonder en inspirerend moment!

Janwillem Engel

Als senior consultant adviseer ik pensioenfondsbesturen en beleggingscommissies op het gebied van balansmanagement en vermogensbeheer. Ik vorm de brug tussen het pensioenfondsbestuur, de externe vermogensbeheerders en adviseurs. Ik zorg dat de voorstellen van deze partijen op een begrijpelijke manier op de bestuurs- of commissietafel komen zodat het fonds tot een goed onderbouwd besluit kan komen.

Jeroen de Groot

Als beleidsmedewerker schrijf ik notities voor de vergaderingen van alle fondsorganen. Ik vervaardig en beoordeel de (juridische) fondsdocumenten van pensioenfondsen en onderhoud contacten met uitbestedingspartijen. Ik doe mijn werk al een groot aantal jaren met veel plezier waarbij ik graag werk aan een concrete oplossing.

1 2 3 4 5 8